הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

20/01/18 18:59:24        
ל"וחב תוילארשי תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  65933   68.75   70.34   0.29   69.94 ANI PHARM
  367323   56.95   59   0.09   58.1 WIX
  2000   3.8   3.91   -1.54   3.83 US ן'גובא
  93031   0.4803   0.519   -4.78   0.4856 US יטיליבא
  263607   23.65   24.15     23.7 US רסיק ןבא
  34031   7.26   7.48   1.09   7.4 US סדוקוידוא
  353443   1.21   1.285     1.26 US ןשייווניא קארטנוא
  4   7.8001   8   -2.5   7.8001 US סייביטפוא
  2178290   4.33   4.48   1.59   4.47 US וקפוא
  291115   55.36   56.77   0.86   56.31 US קטוברוא
  13188   8.34   8.6509   -0.48   8.38 US דמרוא
  53464   65.87   66.63   0.6   66.54 US תויגולונכט תמרוא
  14063   6.6509   6.78     6.69 US יטינויטא
  31055   6.65   7   3.7   7 US המראפ קטניא
  900   10.45   10.82   1.54   10.5292 US בהז טנרטניא
  10816   34.075   35.25   3.37   35.25 US ןארותיא
  24140   2.89   2.99   2.79   2.95 US הימדה טיבלא
  23385   138.4   140.4134   0.19   139.19 US תוכרעמ טיבלא
  88995   4.9757   5.189   1.8   5.09 US תרושקת טולא
  45   9.47   9.47     9.47 NYSE יימולא
  118836   18.36   18.7305   -1.01   18.56 סרנטרפ USA ןולא
  14499   4.6066   4.89   1.72   4.74 US קטלא
  739924   1.4   1.631     1.46 US הרבוקלא
  300   4.96   5.05   -8.32   4.96 US ןורלא
  249596   69.08   69.61   1.16   69.61 US סקודמא
  67055   11.85   11.8752     11.85 US קטומיזנא
  381   0.9   0.92   -0.43   0.92 US יטלאיר יס .פא
  343804   29.42   31.02   5.02   30.98 יפא
  2   2.2999   2.4243   2.15   2.38 US לאיטסקא
  70209   3.5   3.65   2.86   3.6 US קטורא
  67   19.21   19.48     19.34 US סנשייקינוימוק יב
  15553   2.15   2.27   4.13   2.27 US .סא.וא.יב
  2546680   2.47   4.44   22.45   3 US טסלב ויב
  193904   2.62   2.72   -0.75   2.64 US םייטויב
  331057   1.08   1.13   -1.8   1.09 US ןיילויב
  44388   6.001   6.7994   10.82   6.66 US סקוודנויב
  44226   3.44   3.66   2.89   3.56 US םרוטסניירב
  699   10.31   10.5115   0.87   10.46 US בולג תיזג
  15737   7.92   8.06   0.44   8.055 US תליג
  24265   13   13.3   -0.38   13.05 US .יפ.סא.יד
  433397   37.58   38.27   -1.02   37.94 US קלד
  24291   31.25   32.15   -0.63   31.45 US הקיטסיגול קלד
  433397   37.58   38.27   -1.02   37.94 US הצובק קלד
    33.46   33.46   5.49   33.46 US אתלד
  113374   3.9   4     3.95 US קינומרה
  133293   8.4   8.45   -0.3   8.425 US קטלקוו
  86   7.04   7.04     7.04 US דופיליו
  343864   53.15   55.175   2.75   54.25 US סינורו
  313378   33.68   34.07   -0.56   33.78 US ראואט
  10431096   20.14   21.24   -0.07   20.695 US עבט
  444658   1.08   1.2346   1.82   1.12 US 'גאמיא פוט
  575   107.5   108   -3.15   107.5 US .קניא וקמארשי
  22449   2.3001   2.4   -0.85   2.34 US בוטיכ
  69882   4.36   4.4   0.34   4.37 US ליכ
  21418   1.72   1.8   -0.57   1.74 US טייפ ןכ
  173366   11.75   12     11.95 US ןוסרפבייל
  38621   2.7085   2.76   0.37   2.73 US דניאמ
  5462129   23.64   23.9   -0.04   23.68 לווראמ
  3834   8.559   8.8   -0.57   8.65 US קי'גמ
  7043   5.26   5.36   -0.47   5.295 US לגמ
  3212   1.52   1.56   -1.91   1.54 US סוגידמ
  14480   4.3   4.5   1.14   4.45 US דנווידמ
  174627   58.2702   59.96   0.12   58.88 US רוזמ
  2301   70   73.36   -2.39   71.5 LON ימוטמ
  1845428   2.05   2.295   0.95   2.12 US זייס יימ
  5431112   45.05   46.95   0.47   46.73 US ןליימ
  274928   1.16   1.2901   -7.75   1.19 US קטרטנא טנורקימ
  1251896   65.6324   69   1   65.75 US סקונלמ
  1421493   2.45   2.6093     2.49 US דנייקנמ
  97087   1.931   2.1   -4.76   2 US טנמ'גנמלט רמ
  135831   0.37   0.386   1.28   0.38 US האדיבנ
  96098   27.7   28.25   0.21   28.1 US הבונ
  130879   93.43   94.9   -0.25   93.6 US סיינ
  6518   3.53   3.79   4.29   3.65 US ןשנמייד וננ
  127545   75.37   76.27   -0.06   75.66 US םירטס הדוס
  378993   34.5   35.695   -1.4   35.2 US 'גדא ראלוס
  39646   3.65   3.73   -0.81   3.66 US םוקרפוס
  94398   47.6   48.825   1.89   48.45 US הביס
  551915   153.54   160.08   4.16   159.83 US ר'צנגיס
  232312   42.62   43.01   0.82   42.84 US קרא רבייס
  1033   2.3   2.35   0.05   2.3321 US ןרייס
  68719   74.165   77.2711   2.72   76.39 US םוקיליס
  4558   17.6   18.45   0.56   17.95 US ליישרמוק םיס
  114749   2.59   2.69   1.14   2.67 US ןויזלס
  3390   9.77   9.93   0.71   9.93 US םוקלס
  104937   8.8303   9.4648   6.4   9.31 US ויב טקלס
  8086   12.01   12.48   -1.15   12.06 US סנאיפס
  190088   2.1153   2.19   1.4   2.17 US ןוגרס
  5730   17.95   18.5   0.55   18.3 US רטניופ
  2204   42.25   44.7   2.97   44 US הלומרופ
  34798   4.7208   4.92   -1.65   4.78 US טייסרופ
  129637   1.5   1.525   0.67   1.51 US םטסירולפ
  145853   13.55   13.68   1.11   13.68 US קראפטננפ
  382694   0.69   0.7186   1.17   0.7065 US סקילטורפ
  1620   5.96   6.09   2.57   6.0515 US תרושקת רנטרפ
  566821   90.66   92.15   0.16   91.84 US וגירפ
  13830   1.0452   1.1     1.07 US ןוירפ
  206846   2.9   3.4   -7.69   3 US ן'גויפמוק
  95100   14.9   15.2     15.05 US לטיגיד תינרוק
  358486   4.73   4.8986     4.86 US סקירייק
  427068   12.57   12.61     12.595 US רווטפוס קילק
  38089   5.5   5.7   -1.75   5.6 US עדהמק
  149955   6.83   7.16   2.92   7.05 US קטמק
  143   28.02   29.0761     28.65 US תוקזחה ןןונק
  114641   2.65   2.79   -2.15   2.73 US אדאר
  146798   18.95   19.4   2.12   19.3 US םוקדאר
  25285   5.17   5.29   0.58   5.24 US ליהדר
  124133   19.92   20.275   0.55   20.11 US רוודר
  50847   0.5815   0.5899     0.582 US סקימונ'ג הטזור
  88938   1.05   1.1   -2.33   1.05 US סקיטובור קוויר
  879   10.95   11.05   0.92   11 US תויגולונכט תאת
  13910   5.86   5.959   -0.51   5.9 US ססנייסויב סקיפארת