הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/19 20:23:22        
ל"וחב תוילארשי תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  4778   51.89   53.89   -1.35   52.185 ANI PHARM
  7803   4.24   4.62   -1.12   4.4 US Collplant Holdings Ltd
  21953   311.05   362   -2.77   355 US Teva Pharmaceutical Ind
  134837   101.75   104.2932   0.36   102.2384 WIX
  18   2.2   2.2     2.2 US ן'גובא
  336583   2.05   2.47   -7.79   2.13 US יטיליבא
  10147   14.45   14.805   -1.22   14.56 US רסיק ןבא
  51767   12.29   12.66   -0.89   12.29 US סדוקוידוא
  19277   0.721   0.788   -1.04   0.752 US ןשייווניא קארטנוא
  100   8.98   9.74     9.74 US סייביטפוא
  1078761   3.55   3.72   -2.31   3.595 US וקפוא
  236951   56.89   57.735   -0.99   57 US קטוברוא
  5217   3.4   3.47   2.98   3.46 US דמרוא
  8982   53.94   55.615   0.06   54.49 US תויגולונכט תמרוא
  131038   19.922   26.33   1.19   21.31 US יטינויטא
  110790   136.19   139.03   -1.12   136.46 US פא.פא.ייא
  34626   7.37   7.6072   -0.94   7.39 US המראפ קטניא
  177485   0.61   0.89   -20.45   0.6599 US בהז טנרטניא
  20513   32.26   33.44   1.97   33.15 US ןארותיא
  202   1.11   1.2     1.19 US הימדה טיבלא
  3482   122.8965   123.71   0.76   123.7 US תוכרעמ טיבלא
  8274   6.3   6.37   -0.16   6.3 US תרושקת טולא
    8.41   8.4327   2.44   8.41 NYSE יימולא
  78430   15.35   16.3651     16.23 סרנטרפ USA ןולא
  1030   2.37   2.6876   -1.66   2.37 US קטלא
  739924   1.4   1.631     1.46 US הרבוקלא
    2.35   2.35   5.86   2.35 US ןורלא
  3958182   52.74   60.85   -12.4   52.97 US סקודמא
  67055   11.85   11.8752     11.85 US קטומיזנא
  109476   23.68   24.56   -1.74   23.72 יפא
  27009   1.88   2.57   15.14   2.51 US לאיטסקא
  55236   3.27   3.35   1.23   3.28 US קטורא
  217   4.76   4.94   4.44   4.94 US סנשייקינוימוק יב
  2155   2.26   2.33     2.3 US .סא.וא.יב
  178   1.02   1.02   6.24   1.02 US טסלב ויב
  145210   0.903   0.9517   -2.12   0.9202 US םייטויב
  25878   0.564   0.61   -1.7   0.5898 US ןיילויב
  831   5.06   5.06   -2.88   5.06 US סקוודנויב
  11270   3.39   3.47   1.48   3.43 US םרוטסניירב
  252   7.4973   7.6622   -1.48   7.4973 US בולג תיזג
  1076   8.73   8.76   0.92   8.74 US תליג
  7660   11.92   12.16   -1.24   11.95 US .יפ.סא.יד
  179907   31.65   33   -1.78   31.94 US קלד
  4628   28.89   29.9766   0.36   29.015 US הקיטסיגול קלד
    17.15   17.15   0.88   17.15 US הצובק קלד
    25.24   25.24   -2.89   25.24 US אתלד
  43893   4.865   4.9399   0.93   4.885 US קינומרה
  360418   8.67   8.68     8.67 US קטלקוו
  715   7.53   7.5803   0.33   7.58 US דופיליו
  106629   51.901   53.34   0.12   52.19 US סינורו
  134415   13.8   14.08   0.22   13.88 US ראואט
  3033837   19.18   19.675   2.88   19.29 US עבט
  4741   0.5121   0.585   3.19   0.583 US 'גאמיא פוט
  102   110.36   110.36   -0.58   110.36 US .קניא וקמארשי
  664756   1.27   1.39   -7.3   1.27 US בוטיכ
  18468   5.71   5.84     5.73 US ליכ
  50553   1.15   1.19   0.87   1.16 US טייפ ןכ
  124231   20.79   21.16   2.13   21.12 US ןוסרפבייל
  9774   2.4796   2.5     2.49 US דניאמ
  3739788   16.54   16.95   -0.18   16.63 לווראמ
  934   7.95   8.1   -0.87   8 US קי'גמ
  200   5.01   5.11   -0.78   5.0699 US לגמ
  132578   2.36   2.7   -5.46   2.3825 US סוגידמ
  480707   4.35   6.09   -5.62   4.615 US דנווידמ
  29265   2.85   2.98   2.6   2.96 US ילדמ
  1954134   6.286   7.414   12.4   7.25 LON ימוטמ
  31449   0.8204   0.86   -4.42   0.822 US זייס יימ
  1236112   28.2   28.885   -1.94   28.33 US ןליימ
  27421   0.8111   0.9471   3.99   0.938 US קטרטנא טנורקימ
  185161   79.435   81.755   -0.17   80.265 US סקונאלמ
  300907   1.33   1.4   -4.29   1.34 US דנייקנמ
  13457   1.87   1.9705   1.58   1.9199 US טנמ'גנמלט רמ
  65068   0.12   0.1298   6.97   0.1289 US האדיבנ
  11632   22.78   23.12   0.18   22.89 US הבונ
  186465   104.87   107.19   -0.13   105.07 US סיינ
  5715   1.24   1.34   1.61   1.26 US ןשנמייד וננ
  181480   36.99   37.71   1.03   37.34 US 'גדא ראלוס
  102593   2.76   3.064     2.82 US םוקרפוס
  20017   25.8344   26.45   -0.27   25.98 US הביס
  84310   122.54   125.42   -1.34   122.93 US ר'צנגיס
  107220   76.19   78.18   1.73   76.9366 US קרא רבייס
  3910   2.85   2.98   0.01   2.9103 US מעב פורג יט-פייס
  2   2.67   2.67   4.3   2.67 US ןרייס
  4104   32.91   34.5099   0.73   33.16 US םוקיליס
  100   17.3   17.6046   0.4   17.42 US ליישרמוק םיס
  90563   2.15   2.3   -6.71   2.1644 US ןויזלס
  505   4.93   5.25   1.83   5.02 US םוקלס
  2438   2.84   3   1.43   2.8501 US ויב טקלס
  9155   12.1   12.27   0.41   12.18 US סנאיפס
  77280   3.71   3.78   0.27   3.71 US ןוגרס
  3560   13.35   13.68   2.25   13.66 US רטניופ
  421   38.7   39.04     38.7 US הלומרופ
  5   1.79   1.79   -1.1   1.79 US טייסרופ
  32775   1.1   1.15   0.9   1.12 US םטסירולפ
  14723   12.53   12.62   0.24   12.5599 US קראפטננפ
  206151   0.41   0.4376   -2.59   0.4286 US סקילטורפ
  524   4.15   4.56   1.47   4.211 US תרושקת רנטרפ
  289381   44.3866   45.5301   -0.68   44.625 US וגירפ
  21708   3.05   3.2   2.24   3.19 US ןוירפ
  59157   3.07   3.63   0.56   3.59 US ן'גויפמוק
  265114   18   19.56   -0.6   18.27 US לטיגיד תינרוק
  1471529   2.965   3.46     3.36 US סקירייק
  8   5.23   5.33     5.27 US עדהמק
  25545   6.9796   7.1302   -1.54   7.01 US קטמק
  4148   18.2   18.31   -0.68   18.31 US תוקזחה ןןונק
  18157   2.56   2.65   -0.76   2.6 US אדאר
  762   7.82   7.99   0.77   7.86 US םוקדאר
  27098   6.81   7.23   -3.34   6.94 US ליהדר
  16965   22.78   23.271   -0.7   22.85 US רוודר
  89907   0.4201   0.439     0.4299 US סקימונ'ג הטזור
  1458085   0.22   0.244   1.35   0.232 US סקיטובור קוויר
  110   6.42   6.74   2.12   6.74 US תויגולונכט תאת
  2198   3.5901   3.76   -4.26   3.5901 US ססנייסויב סקיפארת