הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/03/19 06:43:07        
ל"וחב תוילארשי תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  159385   63.52   66.92   2.41   65.97 ANI PHARM
  10   5.62   6     5.9 US Collplant Holdings Ltd
  21953   311.05   362   -2.77   355 US Teva Pharmaceutical Ind
  957477   109.98   123.195   -3.81   117.98 WIX
  464   1.9   1.92   -1.04   1.9 US ן'גובא
  108085   1.9   2   -3.52   1.92 US יטיליבא
  100568   15.1   15.58   -3.25   15.17 US רסיק ןבא
  276157   12.81   13.83   -6.05   13.04 US סדוקוידוא
  45866   0.625   0.6597   -3.14   0.6345 US ןשייווניא קארטנוא
  2800   9.5999   10.06   -2.06   9.8527 US סייביטפוא
  5428701   2.52   2.725   -6.99   2.53 US וקפוא
  15573162   62.65   66.33     65.77 US קטוברוא
  6347   3.19   3.25   -0.62   3.22 US דמרוא
  184196   54.34   55.17   -0.78   54.65 US תויגולונכט תמרוא
  509434   23.295   23.35   0.04   23.35 US יטינויטא
  1167161   123.9   125.84   -0.83   124.69 US פא.פא.ייא
  140737   6.7   7   -3.6   6.7 US המראפ קטניא
  669287   0.52   0.6   -7.18   0.565 US בהז טנרטניא
  66166   33.23   33.9   -1.91   33.31 US ןארותיא
  122   12.5   12.51     12.5 US רמתיא
  46800   1   1.17     1.07 US הימדה טיבלא
  9859   127.86   131.15   -1.53   128.6 US תוכרעמ טיבלא
  53769   7.65   7.979   -3.75   7.69 US תרושקת טולא
  202   8.26   8.26   -2.71   8.26 NYSE יימולא
  78430   15.35   16.3651     16.23 סרנטרפ USA ןולא
  541   1.75   1.81     1.79 US קטלא
  739924   1.4   1.631     1.46 US הרבוקלא
  1000   2.5   2.5   -0.51   2.5 US ןורלא
  683327   53.82   54.8   -2.18   53.83 US סקודמא
  67055   11.85   11.8752     11.85 US קטומיזנא
  10202   6.8665   6.96   1.31   6.96 US ונאי'צנא
  290834   25.98   27.82   -5.9   26 יפא
  165   2.2527   2.33   -2.48   2.2527 US לאיטסקא
  109689   2.85   2.95   -3.37   2.87 US קטורא
  13097   2.11   2.295   -2.67   2.19 US סנשייקינוימוק יב
  82059   2.67   3.1125   -4.23   2.72 US .סא.וא.יב
  2997   10.78   11.79   -8.57   10.78 US טסלב ויב
  420421   1.55   1.63   -3.7   1.56 US םייטויב
  1103900   0.44   0.4748   -4.62   0.44 US ןיילויב
  13117   5.3804   5.6   -3.4   5.4 US סקוודנויב
  113210   4.0225   4.158   1.73   4.11 US םרוטסניירב
  17215   7.8   8.06   1.39   8.05 US בולג תיזג
  11868   9.13   9.25   -0.9   9.1417 US תליג
  144716   13.73   14.07   -1.57   13.79 US .יפ.סא.יד
  1161432   34.83   36.89   -3.34   35.62 US קלד
  15436   32.0009   33.09   -0.49   32.2027 US הקיטסיגול קלד
  147   16.85   16.85   -7.92   16.85 US הצובק קלד
    25.1482   25.1482   -2.9   25.1482 US אתלד
  340245   5.53   5.67   -2.29   5.55 US קינומרה
  537432   8.67   8.68     8.67 US קטלקוו
  8070   7.9101   8.2755   0.86   8.2501 US דופיליו
  256009   60.08   62.73   -4.67   60.16 US סינורו
  748011   16.685   16.94   -1.12   16.76 US ראואט
  13047661   16.33   17   -4.39   16.33 US עבט
  21628   0.8283   0.8367   -0.26   0.835 US 'גאמיא פוט
  484   109.61   112.08     112.08 US .קניא וקמארשי
  258974   1.09   1.1612   -2.59   1.13 US בוטיכ
  231858   5.11   5.23   -2.47   5.13 US ליכ
  249322   1.2   1.35   -8.15   1.24 US טייפ ןכ
  624544   28.2   29.57   -4.73   28.2 US ןוסרפבייל
  28210   2.16   2.19   0.92   2.19 US דניאמ
  11485102   19.65   20.97   -5.19   19.71 לווראמ
  11371   8.3913   8.63   -1.17   8.45 US קי'גמ
  25272   5.09   5.2108   0.03   5.1015 US לגמ
  5655   2.89   2.95   -1.02   2.91 US סוגידמ
  45750   5.07   5.28   -0.38   5.19 US דנווידמ
  82217   3.1   3.25   0.94   3.23 US ילדמ
  541663   6.5   7.3106   -6.67   6.65 LON ימוטמ
  163500   0.804   0.88   -1.77   0.8301 US זייס יימ
  5578305   28.33   29.295   -1.91   28.69 US ןליימ
  77971   1.19   1.29   -0.79   1.25 US קטרטנא טנורקימ
  1492318   117.75   118.09   0.04   118.06 US סקונאלמ
  3835859   2.085   2.22   -3.18   2.13 US דנייקנמ
  17778   1.85   1.95   -1.04   1.91 US טנמ'גנמלט רמ
  1811358   0.128   0.165     0.14 US האדיבנ
  104333   24.74   25.25   -2.25   24.74 US הבונ
  114477   116.19   118.26   -1.59   117 US סיינ
  36171   0.74   0.8   -4.31   0.74 US ןשנמייד וננ
  872721   37   38.75   -4.4   37.13 US 'גדא ראלוס
  102593   2.76   3.064     2.82 US םוקרפוס
  197229   26.23   27.61   -5.12   26.31 US הביס
  322540   124.935   129.18   -3.13   126 US ר'צנגיס
  1073404   112.6201   117.85   -3.78   113.13 US קרא רבייס
  18843   2.36   2.52   -7.09   2.36 US מעב פורג יט-פייס
  2013   2.13   2.1901   1.4   2.17 US ןרייס
  11434   35.9462   37.2099   -3.2   36.05 US םוקיליס
  5132   18.1   18.4   -1.81   18.4 US ליישרמוק םיס
  471275   1.99   2.2355   -2.86   2.04 US ןויזלס
  6131   3.75   3.82   -1.83   3.75 US םוקלס
  373941   0.98   1.1   -7.36   0.9913 US ויב טקלס
  186832   15.25   15.71   -0.65   15.25 US סנאיפס
  561366   3.52   3.7   -4.29   3.57 US ןוגרס
  31137   15.5   15.71   -0.96   15.55 US רטניופ
    42   42     42 US הלומרופ
  4264   1.4625   1.52   -1.33   1.48 US טייסרופ
  122491   0.95   0.997   -2.01   0.9701 US םטסירולפ
  108481   12.82   12.89   -0.23   12.84 US קראפטננפ
  223961   0.4501   0.4759   -1.06   0.459 US סקילטורפ
  494   3.8114   3.8114   -0.94   3.8114 US תרושקת רנטרפ
  751898   47.08   48.52   -2.74   47.25 US וגירפ
  45508   2.63   2.78   -3.28   2.65 US ןוירפ
  129446   3.618   3.74   -1.76   3.625 US ן'גויפמוק
  152409   23.25   24.08   -1.81   23.35 US לטיגיד תינרוק
  2596031   2.965   3.46     3.36 US סקירייק
  55727   5.7405   5.92   -0.85   5.83 US עדהמק
  86936   8.85   9.09   -1.1   9.01 US קטמק
  11012   19.7   20.5   -3.43   19.7 US תוקזחה ןןונק
  52265   2.77   2.86   -0.71   2.81 US אדאר
  18220   7.12   7.38   2.95   7.32 US םוקדאר
  34234   8.525   8.89   -1.02   8.76 US ליהדר
  139653   25.65   26.25   -1.95   25.67 US רוודר
  89907   0.4201   0.439     0.4299 US סקימונ'ג הטזור
  1570321   0.2105   0.235   -3.29   0.2148 US סקיטובור קוויר
  700   6.11   6.3     6.295 US תויגולונכט תאת
  17957   4.2   4.4299   -3.45   4.2 US ססנייסויב סקיפארת