הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/11/17 20:39:43        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  16009629   99.99   100     99.99 1217 מ"קמ
  18693264   99.9   99.93   -0.01%   99.91 1018 מ"קמ
  29620354   99.98   99.99   +0.01%   99.99 118 מ"קמ
  170128680   99.88   99.89     99.89 1118 מ"קמ
  25005716   99.97   99.98     99.97 218 מ"קמ
  15230618   99.96   99.98     99.96 318 מ"קמ
  14221464   99.94   99.96   -0.01%   99.95 518 מ"קמ
  8303486   99.94   99.96   -0.01%   99.94 618 מ"קמ
  7474353   99.94   99.95   +0.02%   99.94 718 מ"קמ
  7478434   99.9   99.94   +0.03%   99.93 918 מ"קמ
  8893700   99.95   99.97   +0.01%   99.97 428 מ"קמ
  32872835   99.91   99.93   +0.01%   99.93 828 מ"קמ