הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

22/06/17 21:17:54        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  4642575   99.97   99.98   +0.01%   99.97 1017 מ"קמ
  3351125   99.94   99.95     99.95 1217 מ"קמ
  14983066   99.99   99.99     99.99 717 מ"קמ
  8778652   99.98   100   +0.02%   100 817 מ"קמ
  422041   99.97   99.98   -0.01%   99.97 917 מ"קמ
  333126   99.94   99.96     99.96 1127 מ"קמ
  3131101   99.94   99.95     99.95 118 מ"קמ
  33131   99.91   99.91     99.91 218 מ"קמ
  33116   99.9   99.9     99.9 318 מ"קמ
  5153195   99.89   99.9     99.9 518 מ"קמ
  88061432   99.88   99.89     99.89 618 מ"קמ
  6338593   99.9   99.91   -0.01%   99.9 428 מ"קמ