הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

26/05/18 01:04:48        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  1276550   99.95   99.95     99.95 1018 מ"קמ
  2331363   99.91   99.96   -0.01%   99.95 1118 מ"קמ
  800343   99.93   99.93     99.93 1218 מ"קמ
  39884223   99.99   100     99.99 618 מ"קמ
  2391003   99.98   99.99   +0.01%   99.99 718 מ"קמ
  35236530   99.96   99.97     99.96 918 מ"קמ
  235636   99.97   99.97     99.97 828 מ"קמ
  19630343   99.91   99.92   +0.01%   99.92 119 מ"קמ
  838417   99.87   99.89   -0.02%   99.87 219 מ"קמ
  430000   99.84   99.88   +0.01%   99.88 319 מ"קמ
  51030343   99.84   99.84     99.84 419 מ"קמ
  22404925   99.8   99.83   -0.01%   99.82 529 מ"קמ