הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

26/05/17 06:30:39        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  11217876   99.96   99.97   -0.02%   99.96 1017 מ"קמ
  796215   99.94   99.96   +0.03%   99.95 1217 מ"קמ
  71280079   99.99   100     99.99 617 מ"קמ
  41730755   99.98   99.99     99.98 717 מ"קמ
  65616504   99.97   99.99     99.98 817 מ"קמ
  4257876   99.97   99.98     99.97 917 מ"קמ
  13904   99.94   99.94   -0.02%   99.94 1127 מ"קמ
  3180000   99.93   99.94     99.94 118 מ"קמ
  23919   99.9   99.9     99.9 218 מ"קמ
  3097418   99.89   99.95   +0.04%   99.93 318 מ"קמ
  226032225   99.87   99.9     99.89 518 מ"קמ
  1733804   99.89   99.91     99.9 428 מ"קמ