הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

25/07/17 05:27:33        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  35796362   99.97   99.98     99.97 1017 מ"קמ
  4328098   99.95   99.96   +0.02%   99.96 1217 מ"קמ
  2683658   99.99   100     99.99 817 מ"קמ
  804256   99.98   99.98     99.98 917 מ"קמ
  928294   99.96   99.96     99.96 1127 מ"קמ
  9369188   99.94   99.96   +0.02%   99.96 118 מ"קמ
  6825501   99.93   99.94   +0.01%   99.94 218 מ"קמ
  227256   99.92   99.92     99.92 318 מ"קמ
  9543274   99.9   99.92   +0.02%   99.92 518 מ"קמ
  140170833   99.9   99.91     99.91 618 מ"קמ
  33505351   99.88   99.91   -0.01%   99.89 718 מ"קמ
  5658240   99.9   99.92   -0.01%   99.92 428 מ"קמ