הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/19 20:25:56        
םיגיצי םירעש
הנשה תליחתמ האושת ךומנ הובג ןורחא רעש סיסב רעש םש
  -2.4%   4.1868   4.2916   4.1868   4.1932 EURO
  -0.6%   2.6053   2.6518   2.6291   2.6296 ילרטסוא רלוד
  -1.7%   3.657   3.748   3.6830   3.6900 ב"הרא רלוד
  +0.5%   2.7478   2.7854   2.7659   2.7681 ידנק רלוד
  -1.7%   5.1529   5.2786   5.1907   5.2004 ינדרי רניד
  -0.1%   1277.89   1292.77   1282.0000   1277.8900 בהז
  -1.5%   3.3591   3.4784   3.3591   3.3733 100\ןי
  -2.4%   0.5607   0.5746   0.5607   0.5615 ינד רתכ
  -0.6%   0.4277   0.4343   0.4287   0.4293 יגברונ רתכ
  -2.6%   0.4082   0.4197   0.4082   0.4086 ידוש רתכ
  -1.6%   0.0242   0.0248   0.0244   0.0244 תינונבל הריל
  -1.8%   0.204   0.2091   0.2054   0.2059 תירצמ הריל
  +0.1%   4.6747   4.7971   4.7971   4.7596 גנילרטש הריל
  -0.3%   132.7637   133.1537   132.7637   132.7637 ןכרצל םיריחמ דדמ
  -0.3%   340063.2188   341071.3125   340063.2200   340063.2200 1951 סיסב ןכרצל םיריחמ דדמ
  -0.3%   101.2   101.5   101.2000   101.2000 ןורחא סיסב ןכרצל םיריחמ דדמ
  -3.0%   3.6925   3.8072   3.6925   3.7043 ירציווש קנרפ
    0.25   0.25   0.2500   0.2500 י"נב תיביר
    0.25   0.25   0.2500   0.2500 תזרכומ י"נב תיביר
    1.75   1.75   1.7500   1.7500 םיירפ תיביר
  +1.8%   0.2576   0.2689   0.2658   0.2653 פ"ארד דנר
  -2.0%   3.6607   3.749   3.6775   3.6750 עצוממ רלוד $
  -2.1%   3.6612   3.7477   3.6738   3.6800 םלועב םיקנב עצוממ $
  -5.6%   0.148   0.26   0.2266   0.2379 DE 10Y
    -0.624   -0.58     -0.5912 DE 2Y
  -5.4%   0.783   0.8764   0.8280   0.8379 DE 30Y
    -0.392   -0.3086     -0.3539 DE 5Y
  -26.8%   0.1322   0.2194   0.1605   0.1639 DK 10Y
    -0.6077   -0.559     -0.5773 DK 2Y
  -6.1%   0.6   0.6854   0.6435   0.6464 DK 30Y
    -0.307   -0.222     -0.2790 DK 5Y
  -10.5%   0.63   0.75   0.6353   0.6437 FR 10Y
    -0.48   -0.43     -0.4719 FR 2Y
  -3.3%   1.575   1.67   1.5777   1.5941 FR 30Y
  -100.0%   -0.05   0.05     -0.0363 FR 5Y
  -0.1%   2.674   2.957   2.7385   2.7265 IT 10Y
  -20.5%   0.53   0.87   0.5415   0.5479 IT 2Y
  +1.4%   3.49   3.74   3.5811   3.5788 IT 30Y
  -10.3%   1.587   1.957   1.6105   1.6083 IT 5Y
  +2.3%   -0.0331   0.0319   0.0044   0.0085 JP 10Y
    -0.1717   -0.134     -0.1623 JP 2Y
  -6.8%   0.6767   0.7287   0.6767   0.6790 JP 30Y
    -0.1818   -0.1397     -0.1523 JP 5Y
  -100.0%         LIBOR AUD 1W
    -0.7968   -0.7728     -0.7806 LIBOR CHF 1M
    -0.5092   -0.4904     -0.5082 LIBOR CHF 1Y
    -0.7134   -0.7004     -0.7004 LIBOR CHF 3M
    -0.6446   -0.6284     -0.6438 LIBOR CHF 6M
    -0.8024   -0.7892     -0.7916 LIBOR CHF ON
    -0.8188   -0.809     -0.8092 LIBOR CHF SW
    -0.4219   -0.409     -0.4199 LIBOR EU 1M
  -100.0%   108.45   121.7     -0.1731 LIBOR EU 1Y
  -100.0%   150.26   159.34     -0.3327 LIBOR EU 3M
  -100.0%   377.82   400.5     -0.2936 LIBOR EU 6M
  -100.0%   4092   4152     -0.4666 LIBOR EU ON
  -100.0%   56.6299   58.58     -0.4417 LIBOR EU SW
  +0.4%   0.73   0.7349   0.7335   0.7344 LIBOR GBP 1M
  +0.1%   1.1588   1.1876   1.1709   1.1588 LIBOR GBP 1Y
  +0.7%   0.9023   0.9279   0.9191   0.9248 LIBOR GBP 3M
  +0.5%   1.0287   1.0449   1.0402   1.0326 LIBOR GBP 6M
  +1.1%   0.6703   0.6926   0.6779   0.6776 LIBOR GBP ON
  -0.3%   0.6966   0.7063   0.7013   0.7006 LIBOR GBP SW
    -0.1243   -0.0878     -0.1003 LIBOR JPY 1M
  +0.5%   0.1023   0.1145   0.1068   0.1060 LIBOR JPY 1Y
    -0.0897   -0.0658     -0.0780 LIBOR JPY 3M
  -100.0%   -0.005   0.012     -0.0040 LIBOR JPY 6M
    -0.1175   -0.0797     -0.0870 LIBOR JPY ON
    -0.1127   -0.0855     -0.0950 LIBOR JPY SW
  +0.3%   2.5027   2.5206   2.5100   2.5190 LIBOR$ 1M
  +1.0%   2.9649   3.0399   3.0350   3.0371 LIBOR$ 1Y
  +14.5%   2.42   3.0127   2.7706   2.7793 LIBOR$ 3M
  -0.8%   2.8458   2.8756   2.8536   2.8536 LIBOR$ 6M
  +0.2%   2.3756   2.3941   2.3841   2.3756 LIBOR$ ON
  +0.1%   2.3961   2.4148   2.4144   2.4089 LIBOR$ SW
  -2.8%   1.01   1.06   1.0300   1.0200 NIBOR NOR 1M
  -1.6%   1.23   1.28   1.2500   1.2500 NIBOR NOR 3M
    1.37   1.42   1.4100   1.4100 NIBOR NOR 6M
  +0.9%   1.6777   1.7955   1.7832   1.7810 NO 10Y
  +4.7%   1.0376   1.184   1.1870   1.1882 NO 2Y
  -1.4%   1.2381   1.3741   1.3542   1.3556 NO 5Y
  -100.0%         NOK D 1W
  -7.4%   1.331   1.52   1.3187   1.3417 SP 10Y
    -0.199   -0.11     -0.1623 SP 2YR
  -3.1%   2.55   2.72   2.5325   2.5585 SP 30Y
  -16.3%   0.277   0.413   0.2834   0.2885 SP 5YR
  -2.7%   0.25   0.258   0.2510   0.2510 TELBOR 1M
  -27.0%   0.383   0.534   0.3900   0.3900 TELBOR 1Y
  -10.7%   0.259   0.29   0.2590   0.2590 TELBOR 3M
  -19.7%   0.29   0.365   0.2930   0.2930 TELBOR 6M
  -25.1%   0.339   0.458   0.3430   0.3430 TELBOR 9M
    0.25   0.25   0.2500   0.2500 TELBOR ON
  -3.7%   15.3618   16.2265   15.2828   15.3636 TR 10Y
  -3.9%   16.3086   17.0549   16.3649   16.3189 TR 5Y
  +5.8%   1.0508   1.248   1.2134   1.2089 UK 10Y
  +6.6%   0.6891   0.8273   0.8028   0.7929 UK 2Y
  -0.4%   1.7517   1.8615   1.8134   1.8369 UK 30Y
  +6.5%   0.8122   0.9855   0.9598   0.9468 UK 5Y
  +0.4%   2.6407   2.7851   2.7462   2.7504 US BONDS 10Y
  -3.0%   2.3509   2.4325   2.3638   2.3843 US BONDS 1M
  -0.4%   2.5477   2.6128   2.5902   2.5890 US BONDS 1Y
  -97.4%   95.46   103.34   2.5850   2.5932 US BONDS 2Y
  +0.6%   2.9505   3.0965   3.0599   3.0675 US BONDS 30Y
  -2.0%   2.4038   2.4586   2.4123   2.4150 US BONDS 3M
  +1.8%   2.4444   2.6041   2.5644   2.5684 US BONDS 3Y
  +0.6%   2.4698   2.6265   2.5815   2.5841 US BONDS 5Y
  +0.3%   2.483   2.5426   2.5114   2.4960 US BONDS 6M
  -2.5%   4.1845   4.3123   4.1887   4.1825 עצוממ ורוי
  -9.4%   17.91   22.58   19.9900   20.3200 35-א"ת סקיו
  -100.0%   0.69   1.43     25PCR דדמ
  +0.9%   0.96   1.64   1.0800   1.1200 PCR דדמ
  -10.5%   16.49   20.06   18.2200   18.9500 ךורא ןקת תויטס דדמ
  -24.7%   16.95   22.11   16.9500   21.2200 רצק ןקת תויטס דדמ
  -1.9%   3.66   3.74   3.6800   3.6900 רלוד-לקש יטטניס דדמ
  -2.1%   4.22   4.3   4.2300   4.2300 ורוי-לקש יטטניס דדמ
  +4.1%   1448.42   1529.3   1522.4900   1512.6800 35-א"ת יטטניס דדמ
  +18.1%   282.88   326.25   326.2500   322.4700 דמויב דדמ
  +2.5%   1587.5601   1660.04   1648.4500   1644.8800 הלעמ דדמ
  +4.8%   1180.11   1239.5601   1239.2300   1236.0400 All-Share את דדמ
  +0.3%   1578.54   1641.24   1609.4800   1601.7300 סולפ-חוטיב את דדמ
  +3.9%   2048.4399   2133.6001   2133.6000   2118.4300 5-םיקנב את דדמ
  +10.1%   333.23   362.74   362.6800   361.0900 קטולב-לבולג את דדמ
  +2.4%   496.24   516.37   515.9600   513.9400 ןלדנ את דדמ
  +1.7%   1329.15   1379.85   1370.1400   1366.3900 סנאלאב-רוטקס את דדמ
  +2.5%   1822.34   1890.37   1888.1000   1879.0200 םיסנניפ את דדמ
  +6.6%   1277.77   1357.4   1355.7300   1352.3200 הישעת את דדמ
  +3.2%   1320.16   1381.77   1375.7000   1369.7300 100-את דדמ
  +4.2%   887.5   926.22   925.6200   923.9400 150SME-את דדמ
  +9.2%   550.52   594.43   594.4300   591.4900 60SME-את דדמ
  +1.2%   1044.87   1080.77   1069.9100   1069.8200 90-את דדמ
  +4.0%   1451.27   1527.13   1521.7900   1512.5800 35-את דדמ
  +4.5%   539.93   574.15   571.2900   570.5200 היגולונכט-את דדמ
  +6.8%   387.62   416.14   414.3800   413.6700 תיליע קט-את דדמ
  +7.1%   959.44   1037.15   1023.9200   1024.7500 זגו טפנ-את דדמ
  +0.5%   1332.98   1379.51   1359.0900   1356.7300 ילימפ-את דדמ
  +9.9%   1123.29   1217.66   1217.6600   1212.2700 החימצ-את דדמ
  +3.1%   1284.11   1340.53   1334.5500   1331.8900 ןומיר-את דדמ
  -2.4%   813.43   846.7   813.4300   814.5100 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את דדמ
  +0.7%   341.03   344.14   343.2900   343.2800 20 דנוב לת דדמ
  +0.6%   320.24   322.48   321.8700   321.9100 40 דנוב לת דדמ
  +0.6%   331.58   334.28   333.5300   333.5500 60 דנוב לת דדמ
  +0.7%   333   335.66   335.0000   335.0500 תודומצ דנוב לת דדמ
  +0.4%   320.06   321.59   321.3200   321.3700 םיקנב-תודומצ דנוב לת דדמ
  +0.7%   337.37   339.95   339.4900   339.6300 רתי-תודומצ דנוב לת דדמ
  +0.3%   358.45   364.52   362.6800   363.1800 ילקש דנוב לת דדמ
  +1.1%   368.6   373.5   372.2400   372.5200 50-ילקש דנוב לת דדמ
  -2.8%   302.82   330.13   315.6700   316.9400 לבולג-דנוב לת דדמ
  -0.2%   333.68   335.09   334.1400   334.0600 הנתשמ תיביר-דנוב לת דדמ
  -0.2%   339.73   345.09   341.7800   341.8600 תואושת-דנוב לת דדמ
  +0.1%   320.06   334.53   329.7800   330.9400 ילקש תואושת-דנוב לת דדמ
  +2.1%   1570.71   1626.61   1618.7200   1617.2700 ביד-לת דדמ
  +0.5%   346.23   353.06   352.8000   353.0600 רלוד דנוב לת
  +0.4%   328.81   331.59   330.7900   330.8600 A תודומצ דנוב לת
  +0.8%   333.84   337.03   336.3400   336.3700 AAA-AA תודומצ דנוב לת
  +0.7%   331.3   334.3   333.4400   333.5000 ןלדנ תודומצ דנוב לת
  -0.3%   342.02   353.88   349.3800   350.1900 A ילקש דנוב לת
  +0.7%   371.87   375   374.0200   374.1400 AAA-AA ילקש דנוב לת
  +1.2%   371.04   375.78   375.4100   375.3600 חוטיבו םיקנב ילקש דנוב לת
  +0.2%   334.98   340.21   338.6600   339.0700 תודומצ אל-דנוב לת
  +0.5%   335.18   338.75   337.7500   337.9700 רגאמ-דנוב לת
  +0.3%   336.12   337.24   336.7700   336.7700 0-3 תודומצ-דנוב לת
  +0.6%   333.59   336   335.2900   335.2300 3-5 תודומצ-דנוב לת
  +1.1%   329.52   334.01   332.7800   332.9300 5-15 תודומצ-דנוב לת
  +0.6%   332.93   335.43   334.7100   334.7600 הלעמ תודומצ-דנוב לת
  -0.2%   361.33   370.11   367.1300   367.5300 0-3 ילקש-דנוב לת
  +0.0%   360.28   367.27   364.6700   365.0900 3-5 ילקש-דנוב לת
  +0.7%   355.1   360.9   359.0000   359.6700 5-15 ילקש-דנוב לת
  +1.2%   370.7   375.34   374.5000   374.5500 הלעמ ילקש-דנוב לת
  +0.7%   348.94   351.22   350.6800   350.6200 יללכ חגא AOC דדמ
  +0.7%   350.84   353.74   352.9900   352.7600 לשממ יללכ חגא AOC דדמ
  +0.7%   323.54   326.43   325.6400   325.8200 ינרצנוק יללכ חגא AOC דדמ
  +18.1%   282.88   326.25   326.2500   322.4700 דמויב AOC דדמ
  +0.1%   324.85   325.3   325.3000   325.2300 לשממ עובק 0-2 דומצ אל AOC דדמ
  +0.7%   431.18   434.15   433.8000   433.6600 לשממ עובק 2-5 דומצ אל AOC דדמ
  +1.3%   622.77   631.74   629.3400   628.8500 לשממ עובק 5 לעמ דומצ אל AOC דדמ
  -0.1%   282.79   283.25   282.8000   282.7800 לשממ הנתשמ דומצ אל AOC דדמ
  +0.8%   470.23   474.57   473.6000   473.3600 לשממ העובק דומצ אל AOC דדמ
  +0.7%   410.13   413.36   412.6200   412.4300 לשממ תודומצ אל AOC דדמ
  +2.5%   1587.5601   1660.04   1648.4500   1644.8800 הלעמ AOC דדמ
  +0.1%   277.67   277.94   277.9200   277.9100 מ"קמ AOC דדמ
  +2.4%   496.24   516.38   515.9700   513.9400 ןלדנ AOC דדמ
  +2.5%   1822.34   1890.37   1888.1100   1879.0200 םיסנניפ AOC דדמ
  +1.1%   350.32   355.33   353.9500   353.8100 לשממ 5-10 דומצ AOC דדמ
  -0.0%   238.53   238.77   238.6100   238.5900 לשממ 0-2 דומצ AOC דדמ
  +0.5%   273.9   275.61   275.1900   275.0600 לשממ 2-5 דומצ AOC דדמ
  +0.7%   335.5   338.82   337.9300   337.6200 לשממ העובק דדמ דומצ AOC דדמ
  +0.9%   327.94   333.5   332.0300   331.3100 לשממ םינש 10 לעמ דומצ AOC דדמ
  +1.0%   334.44   339.61   338.2000   337.7200 לשממ םינש 5 לעמ דומצ AOC דדמ
        332.0300   331.3100 לשממ םינש 15 לעמ דומצ AOC דדמ
  +0.7%   339.29   342.65   341.7500   341.4400 לשממ דדמ תודומצ AOC דדמ
  +1.1%   469.98   475.73   474.3700   474.0600 לשממ םינש 5-10 העובק ילקש AOC דדמ
  +1.7%   464.43   473.34   470.5200   470.0200 לשממ םינש 10 לעמ העובק ילקש AOC דדמ
  +1.2%   1044.86   1080.77   1069.9100   1069.8200 90 את AOC דדמ
  +3.2%   1320.16   1381.77   1375.7000   1369.7300 125 את AOC דדמ
  +4.0%   1451.28   1527.12   1521.7900   1512.5800 35 את AOC דדמ
  +4.8%   1180.11   1239.5699   1239.2300   1236.0400 All-Share את AOC דדמ
  +0.3%   1578.54   1641.24   1609.4800   1601.7300 סולפ-חוטיב את AOC דדמ
  +3.9%   2048.4399   2133.6001   2133.6000   2118.4300 5-םיקנב את AOC דדמ
  +10.1%   333.23   362.74   362.6800   361.0900 קטולב-לבולג את AOC דדמ
  +1.7%   1329.16   1379.85   1370.1300   1366.3900 סנאלאב-רוטקס את AOC דדמ
  +6.6%   1277.77   1357.4   1355.7300   1352.3200 הישעת את AOC דדמ
  +4.2%   887.5   926.22   925.6200   923.9400 150SME-את AOC דדמ
  +9.2%   550.52   594.43   594.4300   591.4900 60SME-את AOC דדמ
  +4.5%   539.93   574.15   571.3000   570.5200 היגולונכט-את AOC דדמ
  +6.8%   387.62   416.14   414.3800   413.6700 תיליע קט-את AOC דדמ
  +7.1%   959.44   1037.15   1023.9200   1024.7500 זגו טפנ-את AOC דדמ
  +0.5%   1332.98   1379.51   1359.0900   1356.7300 ילימפ-את AOC דדמ
  +9.9%   1123.3   1217.66   1217.6600   1212.2700 החימצ-את AOC דדמ
  +3.1%   1284.11   1340.53   1334.5600   1331.8900 ןומיר-את AOC דדמ
  -2.4%   813.43   846.7   813.4300   814.5100 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את AOC דדמ
  +0.7%   341.03   344.14   343.2900   343.2800 20 דנוב לת AOC דדמ
  +0.6%   320.24   322.48   321.8800   321.9100 40 דנוב לת AOC דדמ
  +0.6%   331.59   334.27   333.5400   333.5500 60 דנוב לת AOC דדמ
        352.7900   353.0600 רלוד דנוב לת AOC דדמ
  +0.7%   333   335.66   335.0000   335.0500 תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +0.4%   328.81   331.59   330.7800   330.8600 A תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +0.8%   333.84   337.03   336.3400   336.3700 AAA-AA תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +0.8%   331.3   334.3   333.4500   333.5000 ןלדנ תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +0.4%   320.05   321.59   321.3200   321.3700 םיקנב-תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  +0.7%   337.36   339.95   339.4900   339.6300 רתי-תודומצ דנוב לת AOC דדמ
  -0.3%   342.03   353.88   349.3800   350.1900 A ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +0.7%   371.86   375.01   374.0200   374.1400 AAA-AA ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +1.2%   371.04   375.78   375.4100   375.3600 חוטיבו םיקנב ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +0.3%   358.45   364.51   362.6800   363.1800 העובק תיבירב ילקש דנוב לת AOC דדמ
  +1.1%   368.61   373.5   372.2400   372.5200 50-ילקש דנוב לת AOC דדמ
  -2.8%   302.82   330.12   315.6700   316.9400 לבולג-דנוב לת AOC דדמ
  +0.2%   334.98   340.21   338.6600   339.0700 תודומצ אל-דנוב לת AOC דדמ
  +0.5%   335.18   338.75   337.7500   337.9700 רגאמ-דנוב לת AOC דדמ
  +0.3%   336.12   337.23   336.7700   336.7700 0-3 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +0.6%   333.59   336   335.2800   335.2300 3-5 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +1.1%   329.52   334.01   332.7800   332.9300 5-15 תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  +0.6%   332.93   335.44   334.7100   334.7600 הלעמ תודומצ-דנוב לת AOC דדמ
  -0.2%   333.68   335.09   334.1400   334.0600 הנתשמ תיביר-דנוב לת AOC דדמ
  -0.2%   361.33   370.1   367.1300   367.5300 0-3 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  +0.0%   360.28   367.27   364.6700   365.0900 3-5 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  +0.7%   355.09   360.9   359.0000   359.6700 5-15 ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  +1.2%   370.7   375.34   374.5100   374.5500 הלעמ ילקש-דנוב לת AOC דדמ
  -0.2%   339.73   345.09   341.7800   341.8600 תואושת-דנוב לת AOC דדמ
  +0.1%   320.06   334.54   329.7800   330.9400 ילקש תואושת-דנוב לת AOC דדמ
  +2.1%   1570.71   1626.61   1618.7100   1617.2700 ביד לת AOC דדמ
  +0.6%   323.46   326.64   325.6700   325.8200 ינרצנוק יללכ חגא AOC-EQ דדמ
  +16.6%   283.9   323.51   323.5100   322.4700 דמויב AOC-EQ דדמ
  +0.1%   324.87   325.29   325.2900   325.2300 לשממ העובק 0-2 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +1.3%   622.76   631.72   629.3300   628.8500 לשממ העובק +5 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +0.7%   431.18   434.15   433.8100   433.6600 לשממ העובק 2-5 דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +0.7%   410.1   413.32   412.6100   412.4300 לשממ דומצ אל AOC-EQ דדמ
  -0.1%   282.77   283.24   282.8300   282.7800 לשממ הנתשמ דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +0.8%   470.21   474.54   473.6000   473.3600 לשממ העובק דומצ אל AOC-EQ דדמ
  +2.3%   1596.4   1658.71   1648.4800   1644.8800 הלעמ AOC-EQ דדמ
  +0.1%   277.67   277.94   277.9200   277.9100 מ"קמ AOC-EQ דדמ
  +2.1%   497.71   516.51   515.7600   513.9400 ןלדנ AOC-EQ דדמ
  +1.6%   1828.17   1893.17   1881.4600   1879.0200 םיסנניפ AOC-EQ דדמ
  +1.1%   350.31   355.32   353.9500   353.8100 לשממ 5-10 מצ AOC-EQ דדמ
  -0.0%   238.54   238.78   238.6100   238.5900 לשממ 0-2 מצ AOC-EQ דדמ
  +0.5%   273.91   275.61   275.1800   275.0600 לשממ 2-5 מצ AOC-EQ דדמ
  +0.7%   339.3   342.64   341.7500   341.4400 לשממ דדמ דומצ AOC-EQ דדמ
  +0.7%   335.5   338.81   337.9300   337.6200 לשממ העובק דדמ דומצ AOC-EQ דדמ
  +1.2%   1044.67   1081.25   1069.5400   1069.8200 90 את AOC-EQ דדמ
  +2.4%   1315.0699   1378.08   1371.0400   1369.7300 125 את AOC-EQ דדמ
  +3.6%   1447.1899   1526.46   1519.1000   1512.5800 35 את AOC-EQ דדמ
  +4.5%   1184.92   1238.73   1237.4600   1236.0400 All-Share את AOC-EQ דדמ
  +0.4%   348.72   352.06   350.4800   350.6200 יללכ חגא את AOC-EQ דדמ
  +0.7%   350.84   353.72   352.9800   352.7600 לשממ יללכ חגא את AOC-EQ דדמ
  -0.4%   1587.3199   1638.48   1601.7200   1601.7300 סולפ-חוטיב את AOC-EQ דדמ
  +3.5%   2047.37   2130.55   2130.5500   2118.4300 5-םיקנב את AOC-EQ דדמ
  +9.1%   334.07   362.21   361.0300   361.0900 קטולב-לבולג את AOC-EQ דדמ
  +4.0%   888.72   926.57   924.6500   923.9400 150SME-את AOC-EQ דדמ
  +8.8%   551.03   592.86   592.8600   591.4900 60SME-את AOC-EQ דדמ
  +3.3%   545.19   573.45   569.3200   570.5200 היגולונכט-את AOC-EQ דדמ
  +5.8%   391.88   415.33   413.3500   413.6700 תיליע קט-את AOC-EQ דדמ
  +8.0%   945.83   1036.67   1024.0500   1024.7500 זגו טפנ-את AOC-EQ דדמ
  +9.3%   1124.79   1214.78   1213.2600   1212.2700 החימצ-את AOC-EQ דדמ
  +2.9%   1290.0601   1339.5   1333.4900   1331.8900 ןומיר-את AOC-EQ דדמ
  -3.1%   808.49   846.04   808.4900   814.5100 עדימ תויגולונכטו תרושקת-את AOC-EQ דדמ
  +0.7%   340.91   344.25   343.2800   343.2800 20 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.5%   320.19   322.59   321.8600   321.9100 40 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.6%   331.53   334.38   333.5200   333.5500 60 דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.6%   333.06   335.71   334.9700   335.0500 תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.4%   320.11   321.55   321.2800   321.3700 םיקנב-תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.7%   337.36   339.98   339.5200   339.6300 רתי-תודומצ דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.2%   357.99   365.01   362.6700   363.1800 העובק תיבירב ילקש דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +1.1%   368.59   373.4   372.3700   372.5200 50-ילקש דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -3.1%   302.33   331.98   315.5000   316.9400 לבולג-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.1%   334.65   340.63   338.6400   339.0700 תודומצ אל-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +0.4%   334.93   339.02   337.7200   337.9700 רגאמ-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -0.1%   333.72   335.1   334.1400   334.0600 הנתשמ תיביר-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -0.3%   339.73   344.69   341.8200   341.8600 תואושת-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  -0.0%   319.8   335.33   329.8100   330.9400 ילקש תואושת-דנוב לת AOC-EQ דדמ
  +2.1%   1571.27   1626.6801   1619.0000   1617.2700 ביד-לת AOC-EQ דדמ
  +2.2%   1485.2111   1533.111   1527.2990   1525.6700 S&P/Harel Consumer Goods Index PR
  +2.2%   2217.041   2288.531   2279.8590   2277.4300 S&P/Harel Consumer Goods Index TR
  +3.9%   1524.021   1605.549   1589.6790   1590.5800 S&P/Harel Energy Index PR
  +4.4%   1964.391   2079.8391   2059.2690   2060.4400 S&P/Harel Energy Index TR
  +16.8%   452.671   524.899   528.7390   524.9200 S&P/Harel Health Care Index
  +16.8%   484.461   561.749   565.8690   561.7800 S&P/Harel Health Care Index TR
  +1.1%   133.721   136.989   137.0110   136.4000 S&P/Harel Israel BMI Capped Growth LCL
  +0.6%   108.031   111.099   110.2790   110.0900 S&P/Harel Israel BMI Capped Value LCL
  +1.2%   190.549   195.159   195.3090   194.4100 S&P/Harel Isrl BMI Capped Growth LCL TR
  +0.7%   154.149   158.421   157.4010   157.1200 S&P/Harel Isrl BMI Capped Value LCL TR
  +1.8%   1693.589   1715.929   1725.1290   1714.9900 S&P/Harel Materials Index PR
  +2.1%   2094.811   2125.7991   2137.1990   2124.6300 S&P/Harel Materials Index TR
  -7.7%   452.689   504.989   449.4890   451.5000 S&P/Harel Telecommunicatoins Index PR
  -7.7%   636.719   710.279   632.2290   635.0500 S&P/Harel Telecommunicatoins Index TR
  +0.7%   140.7846   141.8241   141.5114   141.5383 העובק תיביר לארשי ח"גא סקדניא
  +0.7%   141.9522   142.94   142.6121   142.6435 ןזואמ ח"גא סקדניא
  +0.6%   140.9184   141.8955   141.5630   141.5956 גרודמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  +0.9%   155.6978   157.1891   156.6784   156.7254 םינש + 3 מ"חמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  +0.2%   123.2363   123.9398   123.7750   123.8171 םינש 3 דע מ"חמ ןזואמ ח"גא סקדניא
  +0.6%   139.4894   140.4623   140.1398   140.1692 גרודמ ח"גא סקדניא
  +0.6%   138.1234   139.2119   138.9128   138.9253 דומצ ח"גא סקדניא
  +0.6%   136.492   137.5819   137.2792   137.2916 גרודמ דומצ ח"גא סקדניא
  +0.9%   147.701   149.3904   148.9104   148.9268 םינש + 3 מ"חמ דומצ ח"גא סקדניא
  +0.2%   121.945   122.2664   122.1406   122.1479 םינש 3 דע מ"חמ דומצ ח"גא סקדניא
  +0.7%   145.5458   146.6732   146.3183   146.3680 ילקש ח"גא סקדניא
  +0.6%   145.1671   146.2487   145.8867   145.9407 גרודמ ילקש ח"גא סקדניא
  +0.9%   163.5785   165.267   164.7257   164.8048 םינש + 3 מ"חמ ילקש ח"גא סקדניא
  +0.2%   124.3929   125.676   125.3671   125.4448 םינש 3 דע מ"חמ ילקש ח"גא סקדניא
  +1.0%   144.0705   145.3812   145.2134   145.2265 םינש 4 לכ 2020 ןוידפל סקדניא
  +0.3%   108.8989   111.7642   110.8787   110.9042 םינש 5 לכ 2021 ןוידפל סקדניא
  +0.7%   104.4745   105.1694   104.9943   105.0814 םינש 6 לכ 2022 ןוידפל סקדניא
  +0.6%   141.6236   142.939   142.5404   142.5960 ינרצנוק סקדניא
  +0.1%   139.2921   142.1403   141.1902   141.3144 A ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   107.7487   108.6116   108.2463   108.2615 םינש 3 דע מ"חמ A ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   140.3135   141.6132   141.3280   141.3308 הלעמו AA ינרצנוק סקדניא
  +1.1%   145.3069   147.1444   146.7218   146.7115 םינש 3 דע מ"חמ AAA-AA ינרצנוק סקדניא
  +1.0%   148.3988   150.7746   149.7980   149.8220 HY-BBB ינרצנוק סקדניא
  +1.0%   133.2482   134.3434   133.9986   133.9946 הקזחא תורבח ינרצנוק סקדניא
  +1.2%   149.432   151.2681   151.1452   151.1301 תוילארשי תורבח ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   138.0518   138.8553   138.7455   138.7566 תוילארשי ן"לדנ תורבח ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   138.6453   139.817   139.4642   139.4851 דומצ תוילאיר תורבח ינרצנוק סקדניא
  +0.3%   144.2539   147.3246   146.5382   146.7023 ילקש תוילאיר תורבח ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   145.3199   146.7431   146.3161   146.3834 הקזחא אלל ינרצנוק סקדניא
  +0.2%   142.532   145.2357   144.2810   144.3964 ן"לדנ אלל ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   142.3583   144.2213   143.6753   143.7644 םיסנניפ אלל ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   144.2028   145.7361   145.2927   145.3610 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   158.6835   160.7014   160.1054   160.1855 םינש +5 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   130.4477   131.9549   131.5425   131.6293 םינש 2-5 ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.1%   143.8962   146.523   145.6747   145.7956 A ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   143.3417   144.6497   144.3490   144.3548 הלעמו AA ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   142.5447   144.0923   143.6441   143.7159 גרודמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   153.8341   155.6428   155.0893   155.1544 םינש+3 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.2%   130.3384   131.7503   131.4071   131.4886 םינש 1-3 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   134.3559   135.9672   135.5351   135.5988 םינש 2-4 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   141.9744   143.7314   143.1776   143.2750 םינש 3-5 מ"חמ ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   146.0284   148.1488   147.8563   147.8992 ןוילמ 500 דע ןזואמ ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   139.4902   140.7986   140.4030   140.4578 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +0.1%   124.0017   124.2871   124.1837   124.2123 םינש 0-2 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   152.0199   153.9531   153.3822   153.4589 םינש +5 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   124.9939   126.438   126.0429   126.1261 םינש 2-5 גרודמ ינרצנוק סקדניא
  +0.3%   151.4445   154.0386   153.4697   153.5449 ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   154.1459   155.4432   155.1238   155.1579 דומצ ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  -0.3%   106.7563   111.0561   109.5786   109.6772 ילקש ן"לדנ ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   142.6393   144.4755   144.1456   144.1687 החוטב ביכר םע ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   141.7146   142.9093   142.7767   142.7796 םיסנניפ ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   140.6053   141.61   141.3456   141.3555 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +1.0%   150.972   152.8331   152.3297   152.3388 םינש +5 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   124.491   124.9492   124.8587   124.8712 םינש 2-5 דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.3%   139.4815   140.4527   140.1887   140.2350 A דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   138.3205   139.6162   139.3454   139.3468 הלעמו AA דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   138.0038   139.0871   138.8166   138.8277 גרודמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.9%   146.4597   148.0976   147.6341   147.6592 םינש+3 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.3%   125.1862   125.6005   125.4541   125.4616 םינש 1-3 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   127.4103   128.0565   127.8265   127.8623 םינש 2-4 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   136.039   137.092   136.6780   136.7108 םינש 3-5 מ"חמ דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   142.7849   143.684   143.5740   143.5654 ןוילמ 500 דע דומצ ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   147.4046   149.8672   149.2383   149.3666 ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   165.8617   168.7904   168.0944   168.2524 םינש +5 ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   136.5732   139.3762   138.5895   138.7586 םינש 2-5 ילקש ינרצנוק סקדניא
  -0.1%   148.2031   152.603   151.1159   151.3169 A ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   148.4582   149.775   149.4428   149.4533 הלעמו AA ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.5%   146.7083   149.1588   148.5241   148.6593 גרודמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   160.8502   163.4148   162.7639   162.8730 םינש+3 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.1%   135.4711   138.3001   137.5139   137.6748 םינש 1-3 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.4%   141.3568   144.2211   143.5561   143.6508 םינש 2-4 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.3%   147.5703   150.582   149.8006   149.9669 םינש 3-5 מ"חמ ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.7%   148.8457   152.6174   152.1349   152.2307 ןוילמ 500 דע ילקש ינרצנוק סקדניא
  +0.6%   141.343   142.5725   142.0641   142.1238 דומצ תימוקמ הישעת ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   135.0595   136.5502   135.8459   136.1176 ילקש תימוקמ הישעת ינרצנוק סקדניא
  +0.8%   147.1276   148.5812   147.9821   148.1123 תימוקמ היישעת ינרצנוק סקדניא
  -1.9%   98.6821   107.1   103.3631   103.5657 תורז ןלדנ תורבח ינרצנוק סקדניא דדמ
  +0.6%   130.4908   131.2845   131.0659   131.0921 תוימוקמ תויושרל העקשה סקדניא
  +0.7%   139.1806   140.4257   140.0122   140.0122 ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.5%   124.1751   124.8704   124.7201   124.7363 םינש 3 מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.7%   131.7697   132.8342   132.5627   132.5773 םינש 4 מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.2%   116.8868   117.2299   117.1707   117.1777 םייתנש מ"חמ ןזואמ הנידמ סקדניא
  +0.6%   134.4946   135.7803   135.3173   135.3254 דומצ הנידמ סקדניא
  +0.4%   117.2864   117.8929   117.6631   117.6631 םינש 3 מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  +0.7%   123.0316   124.0931   123.7574   123.7574 םינש 4 מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  +0.1%   111.6121   111.8476   111.7280   111.7302 םייתנש מ"חמ דומצ הנידמ סקדניא
  +0.8%   143.8408   145.1613   144.8030   144.7943 ילקש הנידמ סקדניא
  +0.6%   131.3822   132.2437   132.1161   132.1491 םינש 3 מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא
  +0.7%   141.0063   142.122   141.8728   141.9026 םינש 4 מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא
  +0.4%   122.3389   122.874   122.8272   122.8383 םייתנש מ"חמ ילקש הנידמ סקדניא