הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/11/18 08:16:04        
םיירקיע םידדמ
ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
    1011.79   1036.86   -2.3%   1022.62 Consumer Discretionary Select Sector
    550.91   562.39   -1.67%   552.1 Consumer Staples Select Sector
    634.01   644.86   +0.85%   644.33 30DJ ASIA DIV
    1262.95   1262.95   +0.35%   1262.95 DJ ASIA DIV30 RT
    171.97   175.8   -0.46%   173.62 DJ AUSTRALIA DIV
    497.61   497.61   +0.78%   497.61 DJ AUSTRALIA DIV T
    21934.1   22556.98   -3.61%   21966.25 DJ BRAZIL
    245.36   249.42   -1.04%   245.92 DJ CANADA DIV
    503.75   503.75   +0.53%   503.75 DJ CANADA DIV T
    342.05   342.05     342.05 DJ CORP BOND TOTAL
    679.7   687.99   -1.79%   680.99 DJ DIVIDEND
    244.54   249.35   -1.54%   245.54 DJ GERMANY DIV
    455.58   464.5   -1.54%   457.43 DJ GERMANY DIV T
    500.37   500.37   -0.84%   500.37 DJ GLOBAL DIV T
    293.35   293.71   -0.1%   293.62 50 DJ GLOBAL TITAN
    361.85   377.04   -0.98%   371.28 DJ Internet Composite
    1628.99   1654.44   -1.35%   1630.81 DJ Israel Consumer TR
    1077.12   1088.18   -0.66%   1078.67 DJ Israel Oil&Gas TR
    408.54   409.31   -0.22%   409 30 DJ OIL TITAN
    77.94   78.19   -0.15%   78.17 DJ TIT BANKS
    42.29   42.33   +0.07%   42.3 DJ USB Agricalture Subin
    95.2939   97.1953   -1.38%   95.4778 DVY
    315.7   319.46   -1.03%   315.81 Dow Jones Real Estate
    997.59   1036.29   -1.23%   1020.93 Dow Jones internet commerce ind
    647.39   667.82   -3.32%   652.26 Energy Select Sector
    113.39   118.1414   -0.89%   116.46 FDN
    17772.5   18054.8   -1.56%   18048.9 50 FTSE CHINA
    320.65   326.71   -2.09%   321.84 Financial Select Sector
    8.612   9.37   -5.48%   8.8 GLMD
    82.7   83.3   -0.33%   82.76 HYG
    46.3   47.72   -1.74%   46.42 IAT
    141.42   143.066   -0.03%   142.63 IGV
    336.35   345.89   -1.7%   339.54 ISE Cyber security
    183.09   185.93   -1.44%   183.39 ISE WATER
    690.21   699.94   -2.1%   693.27 Industrial Select Sector
    111.33   111.76   -0.21%   111.39 LQD
    475.873   475.873     475.873 MSCI ACWI
    1789.116   1789.116     1789.116 MSCI EAFE
    972.583   972.583     972.583 MSCI EMERGING MARKETS
    3104.89   3104.89     3104.89 MSCI JAPAN
    3534.796   3534.796     3534.796 MSCI Singapore
    331.077   331.077     331.077 MSCI TAIWAN
    1976.907   1976.907     1976.907 MSCI WORLD
    562.17   570.86   -1.85%   564.71 Materials Select Sector
    6442.36   6614.01   -1.75%   6526.96 100 NASDAQ
    3174.96   3248.78   -0.6%   3211.85 NASDAQ BIOTECH
    18.32   19.54   -4.66%   18.51 OIH
    159.66   162.09   -1.35%   159.69 Real Estate Select sector
    1345.0443   1381.6753   -1.71%   1358.3343 Russell 1000 Growth
    1171.7615   1196.8533   -1.83%   1175.067 Russell 1000 Value
    1164.96   1183.1   -1.97%   1169.94 100 S&P
    2631.52   2669.44   -1.82%   2641.89 500 S&P
    900.24   911.46   -0.97%   901.59 S&P Health Care Select Sector
    5594   5671.8   -0.51%   5642.8 S&P/ASX 200 AUSTRALIA
    154.58   161.51   +0.13%   159.45 SOXX
    472   690.31   -1.05%   472 STOXX EUROPE 600 AUTO&PARTS
    139.74   197.41   -2.24%   139.74 STOXX EUROPE 600 BANKS
    732.84   777.54   -0.17%   732.84 STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE
    395.77   504.5   -1.93%   395.77 STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY
    107.4386   111.4751   -2.19%   107.51 TILT
    50.5715   54.56   +11.64%   52.18 TVIX
    635.12   651.9   -2.14%   643.58 Technology Select Sector
    10638.35   10799.368     10671.858 US Buyback Achievers
    53.5199   66.1399   +8.4%   63.78 UVXY
    549.45   560.24   -0.5%   552.31 Utilities Select Sector
    1.1   1.1602   +2.68%   1.15 VBLT
    65.2462   67.1154   -1.89%   65.48 VFH
    20.37   23.81   +11.84%   22.48 VIX
    79.74   81.49   -1.09%   80.06 VNQ
    27.9   30.89   +4.85%   28.77 VXN
    74.55   80.07   -0.62%   76.42 XBI
    33.45   34.41   -0.35%   33.98 XHB
    53.22   54.04   -1.82%   53.45 XLB
    64.48   67.42   -3.2%   64.98 XLE
    26.1136   26.91   -2.13%   26.21 XLF
    69.09   72.34   -2.1%   69.37 XLI
    63.38   68.62   -2.15%   64.23 XLK
    54.9   56.385   -1.66%   55.02 XLP
    54.47   55.665   -0.49%   54.86 XLU
    89.83   92.48   -1%   89.96 XLV
    100.34   103.7969   -2.26%   101.41 XLY
    32.67   35.29   -4.69%   32.89 XOP
    17.25   17.35   -0.52%   17.3 XRE
    43.77   46.7   -3.41%   43.97 XRT
    67.9419   70.9626   -2.31%   67.9419 XTL
    1034.848   1034.848     1034.848 MSCI הפוריא
    46.8378   47.8358   -2.46%   47.2481 היקנ היגרנא
    4387.8884   4515.6455   -0.44%   4476.7258 היגולונכטויב
    2021.947   2021.947     2021.947 MSCI ליזרב
    24368.98   24707.26   -2.21%   24465.64 סנו'ג ואד
    435.458   435.458     435.458 MSCI הקירפא םורד
    535.2   535.2     535.2 MSCI ודוה
    14810.56   14952.54   -1.29%   14877 TSX וטנורוט
    236.164   236.164     236.164 MSCI היקרוט
    12016.0754   12161.3172   -1.89%   12048.6562 NYSE יללכ
    6830.76   6994.75   -1.7%   6908.82 NASDAQ יללכ
    2425.7276   2483.0946   -2.9%   2435.866 AMEX יללכ
    3140.1   3235.49   -2.88%   3143.29 הקירמא ןיטל
    502.44   502.92   -0.07%   502.77 DJ םיסנניפ תודסומ
    5795.622   5795.622     5795.622 MSCI קידרונ
    71.913   71.913     71.913 MSCI ןיס
    1522.71   1578.16   -0.38%   1556.28 SP סרוטקדנוקימס
    408.477   408.477     408.477 MSCI דרפס
    1904.1804   1929.8531   +1.12%   1926.2153 קטנילק
    1465.249   1496.1361   -1.84%   1469.009 וגקיש 2000 לסאר
    640.7   641.04   -0.05%   640.97 DJ האופר
    116.99   117.09   -0.13%   117.05 DJ תויתשת
    8829.6   8977   -1.55%   8866.5 דרפס 35IBEX
    1687.11   1713.44   -1.09%   1693.88 CECE
    435.59   441.64   -1.74%   435.59 DAX BRIC
    5071.27   5153.22   -1.58%   5097.59 DAXK
    3116.07   3687.22   -1.38%   3116.07 DJ STOXX50 EUR PRICE
    5477.7   6827.56   -1.73%   5477.7 DJ STOXX50 USD NR
    2082.49   2115.54   -1.43%   2085.42 EPRA EUROPE
    429.34   437.16   -1.43%   432.06 200 EURO STOXX MIDCAP
    4293.79   4405.12   -2.43%   4301.33 100 FTSE MED
    13782.91   14010.87   -0.94%   13832.82 250 FTSE MID
    22793.23   23284.86   -1.73%   23003.77 MDAX
    1447.9714   1480.3023   -1.73%   1456.846 30 OMX Stockholm
    1362.22   1396.93   -2.14%   1369.82 Russian Deposetary
    734.63   824.71   -1.13%   734.63 STOXX 600 RT
    351.06   403.72   -1.13%   351.06 600 STOXX Euro
    839.64   839.64   -1.42%   839.64 200 STOXX Europe Mid
    91545.81   94391.73   -3.05%   91686.35 100 לובנטסיא
    1675.6467   1688.0087   -0.49%   1677.1685 15 דנלסיא
    1877.68   1908.97   -1.56%   1882.12 30ביד הפוריא
    506.9   516.24   -1.62%   510.48 EOE םדרטסמא
    6904.21   7010.1   -0.76%   6947.92 100 FTSE ןודנול
    1623.18   1674.46   -1.76%   1639.6 הווקסומ
    18453.86   18807.48   -1.87%   18471.38 MIBTEL ונלימ
    289.15   292.39   -0.99%   289.35 Soleactive B-BRE לארשי בינמ ן"לדנ
    1447.97   1480.3   -1.73%   1456.85 SEK היבנידנקס
    4894.3   4967.98   -1.21%   4924.89 40 CAC סירפ
    11009.25   11187.16   -1.58%   11066.41 DAX טרופקנרפ
    8716.95   8821.19   -0.49%   8769.45 SWISS MAR ךיריצ
    534.492   547.3253   -1.87%   537.8232 םלוהקוטש הידבש
    333.26   341.94   -2.27%   337.33 /Bluestar Fintech Index NTR
    321.6   329.98   -2.27%   325.53 /Bluestar Fintech Index
    287.22   295.12   -1.63%   291.59 /Bluestar Robotics Index NTR
    276.61   284.22   -1.63%   280.82 /Bluestar Robotics Index
    387.35   387.54   -0.05%   387.35 /(BluestarIsraelGlobl Index(NET TR
    425.57   425.78   -0.05%   425.57 /(BluestarIsraelGlobl Index(TR
    291.75   291.8   -0.04%   291.77 /BluestarIsraelGlobl Index
    414.57   414.7   -0.08%   414.57 /BluestarIsraelGlobl Strat DivIndex NTR
    241.68   241.76   -0.07%   241.72 /BluestarIsraelGlobl Strat DivIndex
    288.4   288.51   -0.06%   288.45 /BluestarIsraelGlobl Strat ValueIndx
    427.6   427.75   -0.07%   427.62 /BluestarIsraelGlobl Strat ValueIndxNTR
    279.25   279.44   -0.05%   279.31 /(BluestarIsraelGlobl Tech Index(TR
    127.48   127.54   -0.05%   127.49 /BluestarIsraelGlobl TechIndex NTR
    127.45   127.51   +0.03%   127.51 /BluestarIsraelGlobl TechIndex(ILS)NTR
    272.94   273.03   -0.05%   272.98 /(BluestarIsraelGlobl TechIndex(NTR
    250.32   250.4   -0.05%   250.36 /BluestarIsraelGlobl TechIndex
    18064.39   18107.96   -0.28%   18070.58 50 FTSE china
    264.95   268.16   -0.57%   268.05 200KOSPI
    10562.35   10671.3   -0.79%   10572.2 SP INDIA NIFTY
    1626.16   1643.19   -0.55%   1628.34 SP/Harel Energy PR
    2055.59   2077.11   -0.52%   2058.34 SP/Harel Energy TR
    586.03   610.25   -3.44%   589.24 SP/Harel Telecom PR
    824.27   858.34   -3.44%   828.79 SP/Harel Telecom TR
    1016.19   1029.58   -0.41%   1028.74 100TOPIX
    599.97   608.71   -0.17%   608.23 רגיט היסא
    87046.5   88483.7   -0.69%   87900.8 BOVESPA ליזרב
    25494.5   25853.1   -0.11%   25810.6 גנסגנה גנוק-גנוה
    10312.9   10453   -0.34%   10430.6 HSCE גנסגנה
    21243.4   21534.2   -0.26%   21527 ייקינ ויקוט
    1598.54   1618.67   -0.5%   1617.56 TOPIX ןפי
    349.2   354.65   -0.98%   350.92 30 PRביד ןפי
    1118.07   111024     9569 30BANAMEX וקיסקמ
    8652.37   8720.3   -0.55%   8672.4 50 דנליז וינ
    5675.9   5759.2   -0.64%   5722.1 ALL ORD ינדיס
    3007.31   3045.64   +0.59%   3044.75 STRAITS רופגניס
    2425.2317   2454.4595   +0.11%   2449.5175 50SSE יאחנש
    2617.7759   2653.796   +0.1%   2648.5874 SSE יאחנש
    3185.2393   3230.2578   +0.17%   3223.8465 300 ןזנשיאחנש