הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/06/19 12:19:19        
םיירקיע םידדמ
ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
    1187.44   1194.84   +0.27%   1192.46 Consumer Discretionary Select Sector
    590.21   592.8   +0.05%   591.18 Consumer Staples Select Sector
    667.59   674.68   -0.64%   667.83 30DJ ASIA DIV
    1262.95   1262.95   +0.35%   1262.95 DJ ASIA DIV30 RT
    199.39   201.1   -0.7%   199.6 DJ AUSTRALIA DIV
    497.61   497.61   +0.78%   497.61 DJ AUSTRALIA DIV T
    23775.91   23775.91     23775.91 DJ BRAZIL
    257.04   259.59   +0.62%   259.14 DJ CANADA DIV
    503.75   503.75   +0.53%   503.75 DJ CANADA DIV T
    342.05   342.05     342.05 DJ CORP BOND TOTAL
    696.27   700.41   -0.06%   698.99 DJ DIVIDEND
    239.03   240.47   -0.08%   239.47 DJ GERMANY DIV
    463.11   465.87   -0.09%   463.88 DJ GERMANY DIV T
    500.37   500.37   -0.84%   500.37 DJ GLOBAL DIV T
    324.76   324.99   -0.1%   324.77 50 DJ GLOBAL TITAN
    452.58   456.52   -0.46%   454.26 DJ Internet Composite
    1679.74   1693.19   -0.46%   1679.74 DJ Israel Consumer TR
    1055.64   1063.41   -0.44%   1055.95 DJ Israel Oil&Gas
    400.65   401.99   -0.35%   400.67 30 DJ OIL TITAN
    76.96   77.21   +0.09%   77.13 DJ TIT BANKS
    42.6   42.81   +1.21%   42.76 DJ USB Agricalture Subin
    98.1621   98.7491   +0.23%   98.5443 DVY
    351.88   353.98   +0.15%   352.55 Dow Jones Real Estate
    1240.37   1251.14   -0.33%   1243.82 Dow Jones internet commerce ind
    609.89   616.02   -0.75%   611.07 Energy Select Sector
    141.435   142.414     141.86 FDN
    18150.4   18323.1   +0.15%   18169.8 50 FTSE CHINA
    331.09   335.01   +0.26%   333.96 Financial Select Sector
    6.06   6.3     6.13 GLMD
    86.225   86.36   -0.01%   86.285 HYG
    44.97   45.69     45.6 IAT
    141.42   143.066   -0.03%   142.63 IGV
    413.57   414.29   -0.08%   413.89 ISE Cyber security
    207.9048   209.1011   -0.25%   208.4744 ISE WATER
    751.11   757.12   -0.39%   754.22 Industrial Select Sector
    121.46   121.8201     121.76 LQD
    511.069   511.069     511.069 MSCI ACWI
    1870.171   1870.171     1870.171 MSCI EAFE
    1015.08   1015.08     1015.08 MSCI EMERGING MARKETS
    3091.321   3091.321     3091.321 MSCI JAPAN
    3789.965   3789.965     3789.965 MSCI Singapore
    350.176   350.176     350.176 MSCI TAIWAN
    2130.952   2130.952     2130.952 MSCI WORLD
    607.4   611.16   -0.46%   609.23 Materials Select Sector
    7454.87   7500.74   -0.42%   7479.11 100 NASDAQ
    3232.86   3274.02   -1.04%   3235.97 NASDAQ BIOTECH
    13.11   13.53     13.17 OIH
    181.03   182.24   +0.33%   181.58 Real Estate Select sector
    1553.9302   1561.9711   -0.27%   1557.8963 Russell 1000 Growth
    1227.1335   1232.8281   -0.15%   1229.8785 Russell 1000 Value
    1270.88   1278.08   -0.08%   1274.4 100 S&P
    2879.62   2894.45   -0.16%   2886.98 500 S&P
    911.74   917.39   -0.29%   912.42 S&P Health Care Select Sector
    6527   6555.4   -0.35%   6530.9 S&P/ASX 200 AUSTRALIA
    183.76   185.79     184.98 SOXX
    472.22   476.71     472.54 STOXX EUROPE 600 AUTO&PARTS
    131.21   132.56   +0.53%   131.86 STOXX EUROPE 600 BANKS
    788.12   790.8   -0.23%   788.83 STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE
    464.28   467.14   +0.05%   464.74 STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY
    95.94   98.82   +1.63%   98.79 TILT
    20.85   21.96     20.95 TVIX
    759.27   764.92   -0.83%   762.13 Technology Select Sector
    11530.726   11587.954     11555.871 US Buyback Achievers
    33.9525   35.4   +0.05%   34.1075 UVXY
    604.6   611.36   +0.99%   609.95 Utilities Select Sector
    1.16   1.23     1.2 VBLT
    67.65   68.41   +0.01%   68.235 VFH
    15.55   15.67   +2.03%   15.59 VIX
    89.55   90.11     89.72 VNQ
    19.81   20.84   -0.9%   19.85 VXN
    81.45   82.92     81.47 XBI
    41.11   41.53   -0.02%   41.46 XHB
    57.67   58.05   +0.02%   57.86 XLB
    60.8645   61.57     61 XLE
    27   27.33     27.25 XLF
    75.09   75.66   +0.01%   75.43 XLI
    75.77   76.35   +0.01%   76.09 XLK
    58.97   59.245     59.08 XLP
    60.23   60.92     60.78 XLU
    91.18   91.77     91.26 XLV
    117.97   118.73     118.49 XLY
    24.87   25.59     24.95 XOP
    18.95   19.03   -0.13%   18.99 XRE
    42.01   42.37     42.12 XRT
    67.27   67.34   +0.1%   67.3399 XTL
    1087.353   1087.353     1087.353 MSCI הפוריא
    58.6402   59.3032   -1.36%   58.9243 היקנ היגרנא
    4488.2753   4555.5457   -1.47%   4492.8089 היגולונכטויב
    2125.845   2125.845     2125.845 MSCI ליזרב
    25988.09   26162.28   -0.07%   26089.61 סנו'ג ואד
    467.783   467.783     467.783 MSCI הקירפא םורד
    593.761   593.761     593.761 MSCI ודוה
    16190.89   16325.39   +0.39%   16301.91 TSX וטנורוט
    213.134   213.134     213.134 MSCI היקרוט
    12767.8452   12813.002   -0.31%   12787.2447 NYSE יללכ
    7778.12   7819.21   -0.52%   7796.66 NASDAQ יללכ
    2494.5765   2514.4657   -0.4%   2497.2696 AMEX יללכ
    3254.96   3324.19   -1.73%   3268.16 הקירמא ןיטל
    556.24   556.69   -0.01%   556.41 DJ םיסנניפ תודסומ
    6112.93   6112.93     6112.93 MSCI קידרונ
    74.495   74.495     74.495 MSCI ןיס
    1828.89   1842.71   -2.51%   1834.55 SP סרוטקדנוקימס
    422.219   422.219     422.219 MSCI דרפס
    1904.1804   1929.8531   +1.12%   1926.2153 קטנילק
    1522.4203   1535.3192   -0.87%   1522.4988 וגקיש 2000 לסאר
    646.17   646.93   -0.13%   646.36 DJ האופר
    129.22   129.47   -0.15%   129.27 DJ תויתשת
    9143.9   9205.1   -0.33%   9163.7 דרפס 35IBEX
    1738.91   1744.67   -0.23%   1739.1 CECE
    480.53   482.68   -0.12%   480.97 DAX BRIC
    5394.33   5413.52   -0.03%   5399.04 DAXK
    3378.65   3389.95   +0.03%   3380.12 DJ STOXX50 EUR PRICE
    5975.17   5992.75   -0.05%   5978.33 DJ STOXX50 USD NR
    2189.92   2199.56   +0.37%   2198.67 EPRA EUROPE
    454.5   456.14   -0.15%   454.74 200 EURO STOXX MIDCAP
    4411.91   4444.78   -0.75%   4412.18 100 FTSE MED
    14659.21   14713.84   +0.26%   14696.78 250 FTSE MID
    25234.2   25340.43   +0.04%   25268.92 MDAX
    1584.5011   1593.65   -0.16%   1587.0083 30 OMX Stockholm
    1658.94   1672.06   -0.33%   1663.4 Russian Deposetary
    810.18   812.4     810.46 STOXX 600 RT
    378.65   379.69   -0.03%   378.7 600 STOXX Euro
    901.38   901.38   -0.63%   901.38 200 STOXX Europe Mid
    90392.1   91607.2   +0.64%   91367.72 100 לובנטסיא
    2026.2759   2052.7395   -0.21%   2041.0864 15 דנלסיא
    1893.82   1903.81   +0.14%   1896.22 30ביד הפוריא
    553.17   555.3   +0.1%   553.8 EOE םדרטסמא
    7343.2   7364.35   +0.08%   7351.79 100 FTSE ןודנול
    1983.48   1998.15   -0.1%   1991.36 הווקסומ
    20613.23   20721.92   +0.18%   20648.88 MIBTEL ונלימ
    354.6   356.79   -0.41%   354.89 Soleactive B-BRE לארשי בינמ ן"לדנ
    1584.5   1593.65   -0.16%   1587.01 SEK היבנידנקס
    5368.07   5388.29   +0.11%   5373.45 40 CAC סירפ
    12081.72   12124.68   -0.02%   12093.61 DAX טרופקנרפ
    9852.16   9874.63   +0.3%   9859.46 SWISS MAR ךיריצ
    604.1233   606.8615   -0.2%   604.5298 םלוהקוטש הידבש
    416.87   419.61   -0.93%   417.15 /Bluestar Fintech Index NTR
    400.77   403.41   -0.93%   401.04 /Bluestar Fintech Index
    318.58   321.58   -1.5%   319.49 /Bluestar Robotics Index NTR
    305.74   308.61   -1.49%   306.61 /Bluestar Robotics Index
    397.12   398.41   -0.34%   397.12 /(BluestarIsraelGlobl Index(NET TR
    437.36   438.77   -0.34%   437.36 /(BluestarIsraelGlobl Index(TR
    296.89   297.85   -0.34%   296.9 /BluestarIsraelGlobl Index
    400.83   402.92   -0.5%   400.83 /BluestarIsraelGlobl Strat DivIndex NTR
    229.16   230.36   -0.49%   229.17 /BluestarIsraelGlobl Strat DivIndex
    301.67   303.38   -0.51%   301.68 /BluestarIsraelGlobl Strat ValueIndx
    454.69   457.26   -0.51%   454.69 /BluestarIsraelGlobl Strat ValueIndxNTR
    335.5   336.45   -0.26%   335.5 /(BluestarIsraelGlobl Tech Index(TR
    149.54   149.97   -0.19%   149.55 /BluestarIsraelGlobl TechIndex NTR
    147.94   148.36   -0.06%   147.95 /BluestarIsraelGlobl TechIndex(ILS)NTR
    327.64   328.57   -0.26%   327.64 /(BluestarIsraelGlobl TechIndex(NTR
    299.49   300.34   -0.26%   299.49 /BluestarIsraelGlobl TechIndex
    18223.27   18317.44   +0.08%   18223.27 50 FTSE china
    269.14   271.59   -0.14%   270.09 200KOSPI
    11697.6   11844.05   -0.97%   11708.45 SP INDIA NIFTY
    1609.6   1620.78   +0.03%   1614.06 SP/Harel Energy PR
    2130.05   2144.83   +0.2%   2135.94 SP/Harel Energy TR
    383.22   388.76   +0.28%   388.29 SP/Harel Telecom PR
    545.77   553.67   +0.28%   553 SP/Harel Telecom TR
    990.64   995.89   -0.19%   991.87 100TOPIX
    633.01   640.37   +0.04%   635.55 רגיט היסא
    97600.8   98980.8   -0.74%   98040.1 BOVESPA ליזרב
    27227.2   27503.1   +0.4%   27227.2 גנסגנה גנוק-גנוה
    10428.2   10528.1   +0.08%   10428.5 HSCE גנסגנה
    21044.6   21185.3   +0.03%   21124 ייקינ ויקוט
    1539.74   1547.17   -0.45%   1539.74 TOPIX ןפי
    300.78   302.57   -0.43%   300.81 30 PRביד ןפי
    1118.07   111024     9900.53 30BANAMEX וקיסקמ
    10170.3   10235.4   -0.64%   10170.3 50 דנליז וינ
    6606.7   6633.6   -0.36%   6609.4 ALL ORD ינדיס
    3202.22   3229.55   -0.33%   3211.88 STRAITS רופגניס
    2785.4728   2813.4452   +0.29%   2793.7037 50SSE יאחנש
    2877.3941   2902.4808   +0.2%   2887.6221 SSE יאחנש
    3645.4982   3683.7743   -0%   3654.8248 300 ןזנשיאחנש