הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

20/01/18 18:59:20        
םיירקיע םידדמ
ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
    1058.59   1065.95   +0.87%   1065.92 Consumer Discretionary Select Sector
    578.65   584.69   +1.1%   584.23 Consumer Staples Select Sector
    767.98   783.6   +1.72%   782.44 30DJ ASIA DIV
    1262.95   1262.95   +0.35%   1262.95 DJ ASIA DIV30 RT
    197.52   199.62   -0.93%   197.6 DJ AUSTRALIA DIV
    497.61   497.61   +0.78%   497.61 DJ AUSTRALIA DIV T
    24550.08   24834.22   +1%   24826.83 DJ BRAZIL
    275.42   277.76   +0.53%   277.47 DJ CANADA DIV
    503.75   503.75   +0.53%   503.75 DJ CANADA DIV T
    342.05   342.05     342.05 DJ CORP BOND TOTAL
    716   720.03   +0.71%   720 DJ DIVIDEND
    297.95   301   +0.96%   300.89 DJ GERMANY DIV
    535.93   542.64   +0.96%   542.42 DJ GERMANY DIV T
    500.37   500.37   -0.84%   500.37 DJ GLOBAL DIV T
    313.6   315.11   +0.15%   314.71 50 DJ GLOBAL TITAN
    369.03   371.86   +0.69%   371.57 DJ Internet Composite
    1691.12   1696.38     1696.28 DJ Israel Consumer TR
    957.81   960.79     960.73 DJ Israel Oil&Gas TR
    458.3   461.83   -0.34%   459.71 30 DJ OIL TITAN
    98.63   99.17   +0.46%   99.04 DJ TIT BANKS
    46.97   47.29   +0.38%   47.09 DJ USB Agricalture Subin
    92.53   92.94     92.84 DVY
    305.43   307.81   +0.69%   307.77 Dow Jones Real Estate
    1035.01   1044.44   +0.21%   1040.51 Dow Jones internet commerce ind
    766.54   772.41   -0.1%   771.7 Energy Select Sector
    116.22   117   +0.63%   116.85 FDN
    22891.4   23144.5   +0.85%   23125.2 50 FTSE CHINA
    361.44   363.62   +0.68%   363.62 Financial Select Sector
    10.46   10.75   +0.94%   10.73 GLMD
    87.39   87.55   +0.06%   87.52 HYG
    52.1265   52.94   +1.38%   52.92 IAT
    141.42   143.066   -0.03%   142.63 IGV
    320.61   323.08   +0.7%   322.95 ISE Cyber security
    194.82   196.82   +1.01%   196.82 ISE WATER
    795.17   798.84   +0.28%   798.69 Industrial Select Sector
    119.72   120.11   -0.3%   119.78 LQD
    536.704   536.704     536.704 MSCI ACWI
    2141.651   2146.48   +0.23%   2146.48 MSCI EAFE
    1227.516   1227.516     1227.516 MSCI EMERGING MARKETS
    3623.707   3660.998   +1.03%   3660.998 MSCI JAPAN
    4357.265   4357.265     4357.265 MSCI Singapore
    398.623   398.623     398.623 MSCI TAIWAN
    2196.728   2199.93   +0.15%   2199.93 MSCI WORLD
    666.24   670.18   +0.61%   669.8 Materials Select Sector
    6801.59   6843.24   +0.34%   6834.33 100 NASDAQ
    3501.97   3526.83   +0.66%   3523.97 NASDAQ BIOTECH
    27.8   28.535   +0.92%   28.48 OIH
    151.03   152.21   +0.67%   152.18 Real Estate Select sector
    1429.1349   1435.4169   +0.53%   1435.4126 Russell 1000 Growth
    1263.8149   1269.4372   +0.45%   1269.4287 Russell 1000 Value
    1240.29   1245.71   +0.33%   1245.7 100 S&P
    2798.08   2810.33   +0.44%   2810.3 500 S&P
    883.34   887.99   +0.39%   887.74 S&P Health Care Select Sector
    6002.2   6028.7   -0.15%   6005.8 S&P/ASX 200 AUSTRALIA
    184.72   186.74   +0.1%   185.81 SOXX
    670.47   679.48   +1.19%   678.75 STOXX EUROPE 600 AUTO&PARTS
    193.1   194.41   +0.27%   194.23 STOXX EUROPE 600 BANKS
    724.37   731.44   +0.98%   730.05 STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE
    458.91   463.77   +0.77%   462.34 STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY
    116.045   116.899   +0.55%   116.899 TILT
    5.07   5.33   -0.78%   5.11 TVIX
    677.43   681.86   +0.17%   680.72 Technology Select Sector
    11676.942   11748.35     11748.261 US Buyback Achievers
    9.27   9.74   -0.96%   9.33 UVXY
    505.26   510.46   -0.29%   506.06 Utilities Select Sector
    7.5   7.9   +1.97%   7.75 VBLT
    73.3848   73.86   +0.83%   73.86 VFH
    11.18   12.33   -7.77%   11.27 VIX
    78.2   78.72   +0.54%   78.71 VNQ
    15.97   17.09   -4.72%   16.15 VXN
    87.74   89.02   +1.17%   88.91 XBI
    46.15   46.59   +1.02%   46.55 XHB
    62.93   63.3125   +0.59%   63.28 XLB
    75.88   76.41   -0.12%   76.38 XLE
    29.37   29.55   +0.65%   29.54 XLF
    79.34   79.79   +0.3%   79.71 XLI
    67.45   67.91   +0.16%   67.78 XLK
    57.54   58.0895   +1.08%   58.04 XLP
    49.93   50.45   -0.26%   50.01 XLU
    88   88.4726   +0.4%   88.47 XLV
    104.87   105.61   +0.86%   105.59 XLY
    38.385   38.77   -0.44%   38.7 XOP
    16.64   16.725   +0.3%   16.7 XRE
    47.42   48.31   +1.75%   48.27 XRT
    69.2501   70.0234   +0.25%   69.89 XTL
    1285.402   1285.402     1285.402 MSCI הפוריא
    53.4417   53.8504   +0.26%   53.8108 היקנ היגרנא
    4480.6087   4516.6884   +0.74%   4513.3694 היגולונכטויב
    2217.908   2217.908     2217.908 MSCI ליזרב
    25942.83   26071.72   +0.21%   26071.72 סנו'ג ואד
    627.611   627.611     627.611 MSCI הקירפא םורד
    624.835   624.835     624.835 MSCI ודוה
    16288.43   16364.27   +0.42%   16353.46 TSX וטנורוט
    432.832   432.832     432.832 MSCI היקרוט
    13331.6963   13384.456   +0.51%   13384.456 NYSE יללכ
    7297.28   7336.38   +0.55%   7336.38 NASDAQ יללכ
    2683.178   2701.0184   +0.38%   2701.0184 AMEX יללכ
    3700.49   3728.96   +0.4%   3724.87 הקירמא ןיטל
    554.67   560.12   +0.9%   560.07 DJ םיסנניפ תודסומ
    7017.031   7017.031     7017.031 MSCI קידרונ
    96.213   96.213     96.213 MSCI ןיס
    1748.08   1766.21   -0.38%   1753.89 SP סרוטקדנוקימס
    517.06   517.06     517.06 MSCI דרפס
    1904.1804   1929.8531   +1.12%   1926.2153 קטנילק
    1575.3188   1597.6279   +1.33%   1597.6279 וגקיש 2000 לסאר
    620.29   623.61   +0.38%   622.81 DJ האופר
    114.32   115.14   -0.29%   114.4 DJ תויתשת
    10396.2   10500.1   +0.45%   10479.5 דרפס 35IBEX
    1998.27   2007.21   +0.29%   2007.21 CECE
    459.24   462.93   +0.4%   462.77 DAX BRIC
    6301.02   6372.42   +1.15%   6367.2 DAXK
    3619.23   3653.03   +0.79%   3649.07 DJ STOXX50 EUR PRICE
    6672.14   6733.81   +0.65%   6703.38 DJ STOXX50 USD NR
    2214.63   2231.39   +0.38%   2228.09 EPRA EUROPE
    490.14   492.83   +0.38%   491.95 200 EURO STOXX MIDCAP
    4453.99   4479.48   +0.34%   4470 100 FTSE MED
    15164.49   15215.09   -0.06%   15195.86 250 FTSE MID
    27245.96   27456.25   +0.91%   27455.24 MDAX
    1623.6349   1631.6273   +0.36%   1630.6197 30 OMX Stockholm
    1535.62   1556.25   -0.73%   1541.75 Russian Deposetary
    812.83   817.67   +0.54%   817.12 STOXX 600 RT
    398.78   401.15   +0.54%   400.88 600 STOXX Euro
    934.71   934.74   +0.38%   934.71 200 STOXX Europe Mid
    114926.12   117064.57   -1.46%   115147.06 100 לובנטסיא
    1734.6528   1760.7019   +0.04%   1754.2994 15 דנלסיא
    2160.2   2179.54   +0.64%   2175.26 30ביד הפוריא
    565.54   570.27   +0.5%   569.3 EOE םדרטסמא
    7694.66   7731.82   +0.39%   7730.79 100 FTSE ןודנול
    1778.46   1809.1   -1.13%   1783.62 הווקסומ
    23602.68   23866.6   +0.5%   23749.22 MIBTEL ונלימ
    284.55   286.53     285.25 Soleactive B-BRE לארשי בינמ ן"לדנ
    1623.63   1631.63   +0.36%   1630.62 SEK היבנידנקס
    5490.32   5528.89   +0.58%   5526.51 40 CAC סירפ
    13294.81   13445.47   +1.15%   13434.45 DAX טרופקנרפ
    9447.51   9511.44   +0.61%   9509.77 SWISS MAR ךיריצ
    587.6528   590.827   +0.51%   590.625 םלוהקוטש הידבש
    23050.46   23186.08   +0.86%   23182.61 50 FTSE china
    328.51   330.45   +0.12%   329.52 200KOSPI
    10793.9   10906.85   +0.72%   10894.7 SP INDIA NIFTY
    1580.94   1599.28   -0.01%   1587.32 SP/Harel Energy PR
    1921.94   1944.24   -0.01%   1929.69 SP/Harel Energy TR
    662.91   673.76   +0.92%   673.76 SP/Harel Telecom PR
    920.29   935.35   +0.92%   935.35 SP/Harel Telecom TR
    1187.39   1192.46   +0.68%   1192.29 100TOPIX
    763.72   770.24   +0.78%   769.72 רגיט היסא
    80853.8   81429.1   +0.32%   81219.5 BOVESPA ליזרב
    31986   32254.9   +0.41%   32254.9 גנסגנה גנוק-גנוה
    13077.3   13187.3   +0.65%   13179.5 HSCE גנסגנה
    23735.6   23868.1   +0.19%   23808.1 ייקינ ויקוט
    1882.26   1890.41   +0.69%   1889.74 TOPIX ןפי
    399.49   403.08   +0.93%   402.9 30 PRביד ןפי
    1118.07   12280     11468 30BANAMEX וקיסקמ
    8268.28   8297.05   +0.21%   8289.96 50 דנליז וינ
    6117.1   6143.6   -0.18%   6119.3 ALL ORD ינדיס
    3514.71   3552.04   +0.24%   3550.36 STRAITS רופגניס
    3100.4066   3145.9935   +0.36%   3117.8212 50SSE יאחנש
    3474.2915   3498.4341   +0.38%   3487.864 SSE יאחנש
    4269.6167   4316.5714   +0.33%   4285.395 300 ןזנשיאחנש