הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/03/19 06:46:31        
םיירקיע םידדמ
ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
    1127.58   1147.39   -1.96%   1127.61 Consumer Discretionary Select Sector
    554.46   558.29   -0.17%   554.86 Consumer Staples Select Sector
    734.91   744.65   +0.05%   738.06 30DJ ASIA DIV
    1262.95   1262.95   +0.35%   1262.95 DJ ASIA DIV30 RT
    187.67   189.23   +0.32%   188.31 DJ AUSTRALIA DIV
    497.61   497.61   +0.78%   497.61 DJ AUSTRALIA DIV T
    23330   23330     23330 DJ BRAZIL
    256.52   259.85   -0.95%   256.79 DJ CANADA DIV
    503.75   503.75   +0.53%   503.75 DJ CANADA DIV T
    342.05   342.05     342.05 DJ CORP BOND TOTAL
    694.14   703.73   -1.55%   694.51 DJ DIVIDEND
    245.76   250.71   -1.4%   245.95 DJ GERMANY DIV
    458.44   468.42   -1.4%   458.79 DJ GERMANY DIV T
    500.37   500.37   -0.84%   500.37 DJ GLOBAL DIV T
    317.55   323.42   -1.68%   317.65 50 DJ GLOBAL TITAN
    441.19   454.56   -2.93%   441.25 DJ Internet Composite
    1660.37   1662.44     1660.37 DJ Israel Consumer TR
    1085.1   1086.45     1085.1 DJ Israel Oil&Gas
    420.78   433.72   -2.56%   421.78 30 DJ OIL TITAN
    76.57   78.69   -2.2%   76.79 DJ TIT BANKS
    40.85   41.21   -0.29%   40.91 DJ USB Agricalture Subin
    96.9771   98.5254   -0.35%   97.03 DVY
    339.84   344.4   -0.66%   339.9 Dow Jones Real Estate
    1189.43   1220.99   -2.36%   1190.52 Dow Jones internet commerce ind
    659.48   677.34   -2.68%   661.96 Energy Select Sector
    137.935   142.24   -2.93%   137.96 FDN
    19842.1   20190.7   -0.14%   20018 50 FTSE CHINA
    310.9   318.86   -2.77%   312.13 Financial Select Sector
    8.421   9.03   -6.28%   8.5 GLMD
    85.65   86.3   -0.33%   85.84 HYG
    41.95   47.7429   -4.01%   42.14 IAT
    141.42   143.066   -0.03%   142.63 IGV
    410.73   424.88   -3.17%   410.89 ISE Cyber security
    198.3584   203.6045   -2.9%   198.3786 ISE WATER
    732.59   746.93   -2.27%   732.65 Industrial Select Sector
    117.83   118.64   +0.62%   118.55 LQD
    513.5   513.5     513.5 MSCI ACWI
    1900.102   1900.102     1900.102 MSCI EAFE
    1069.684   1069.684     1069.684 MSCI EMERGING MARKETS
    3144.124   3144.124     3144.124 MSCI JAPAN
    3831.062   3831.062     3831.062 MSCI Singapore
    361.352   361.352     361.352 MSCI TAIWAN
    2127.93   2127.93     2127.93 MSCI WORLD
    573.93   588.22   -3%   574.9 Materials Select Sector
    7323.52   7482.35   -2.23%   7326.06 100 NASDAQ
    3398.21   3507.48   -3.34%   3399.14 NASDAQ BIOTECH
    16.9   17.935   -4.59%   16.94 OIH
    173.68   176.11   -0.48%   173.69 Real Estate Select sector
    1501.279   1533.8333   -2.16%   1501.2814 Russell 1000 Growth
    1200.8258   1223.18   -1.78%   1202.1799 Russell 1000 Value
    1239.04   1260.12   -1.89%   1239.09 100 S&P
    2800.47   2846.16   -1.9%   2800.71 500 S&P
    909.94   925.93   -1.8%   909.95 S&P Health Care Select Sector
    6167.2   6227.1   +0.45%   6195.2 S&P/ASX 200 AUSTRALIA
    190.18   195.298   -2.82%   190.32 SOXX
    480.61   650.51   -2.18%   480.61 STOXX EUROPE 600 AUTO&PARTS
    139.27   180.11   -2.1%   139.27 STOXX EUROPE 600 BANKS
    778.59   789.86   -0.74%   778.59 STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE
    451.85   504.5   -1.69%   451.85 STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY
    95.94   98.82   +1.63%   98.79 TILT
    26.15   31.34   +20.64%   30.98 TVIX
    736.76   753.91   -2.35%   736.76 Technology Select Sector
    11062.553   11311.209     11065.638 US Buyback Achievers
    37.53   45.1752   +17.33%   44.75 UVXY
    588.34   595.48   +0.69%   591.31 Utilities Select Sector
    1.56   1.65   -1.23%   1.61 VBLT
    63.175   65.26   -2.88%   63.39 VFH
    13.62   17.52   +20.91%   16.48 VIX
    84.435   87.415   -0.73%   86.21 VNQ
    16.59   20.42   +19.53%   19.83 VXN
    87.8   92.06   -4.45%   87.8429 XBI
    37.06   38.47   -1.62%   37.69 XHB
    54.23   56.2   -2.98%   54.32 XLB
    65.23   67.4   -2.68%   65.48 XLE
    25.231   26.17   -2.8%   25.33 XLF
    72.91   74.8   -2.28%   72.94 XLI
    72.33   75.25   -2.34%   73.33 XLK
    54.33   55.44   -0.09%   55.095 XLP
    58.0747   58.8967   +0.69%   58.48 XLU
    90.6   92.84   -1.8%   90.63 XLV
    111.65   113.93   -1.98%   111.67 XLY
    29.79   31.54   -4.51%   30.06 XOP
    18.98   19.13   +0.42%   19.12 XRE
    43.36   44.995   -2.58%   43.43 XRT
    69.9406   71.6176   -2.17%   69.9406 XTL
    1107.016   1107.016     1107.016 MSCI הפוריא
    55.2239   57.0371   -3.62%   55.3099 היקנ היגרנא
    4949.0027   5113.9942   -3.51%   4950.9708 היגולונכטויב
    2148.9   2148.9     2148.9 MSCI ליזרב
    25501.45   25877.01   -1.77%   25502.32 סנו'ג ואד
    464.582   464.582     464.582 MSCI הקירפא םורד
    594.016   594.016     594.016 MSCI ודוה
    16043.86   16185.37   -0.96%   16089.33 TSX וטנורוט
    261.958   261.958     261.958 MSCI היקרוט
    12533.2927   12716.8675   -1.9%   12539.4144 NYSE יללכ
    7642.57   7817.83   -2.5%   7642.67 NASDAQ יללכ
    2511.9705   2560.0533   -1.93%   2518.9463 AMEX יללכ
    3257.9   3431.31   -5.03%   3269.34 הקירמא ןיטל
    521.23   534.89   -2.2%   522.61 DJ םיסנניפ תודסומ
    6409.687   6409.687     6409.687 MSCI קידרונ
    82.934   82.934     82.934 MSCI ןיס
    1844.91   1903.85   -3.64%   1844.93 SP סרוטקדנוקימס
    434.764   434.764     434.764 MSCI דרפס
    1904.1804   1929.8531   +1.12%   1926.2153 קטנילק
    1505.8768   1561.9717   -3.62%   1505.9227 וגקיש 2000 לסאר
    644.56   654.45   -1.39%   644.71 DJ האופר
    125.44   126.81   +0.49%   126.25 DJ תויתשת
    9188.3   9395.2   -1.67%   9199.4 דרפס 35IBEX
    1774.66   1812.61   -1.61%   1776.79 CECE
    474.22   482.99   -1.45%   475.56 DAX BRIC
    5208.79   5331.47   -1.61%   5212.31 DAXK
    3305.73   3596.2   -1.8%   3305.73 DJ STOXX50 EUR PRICE
    5774.03   6541.49   -2.44%   5774.03 DJ STOXX50 USD NR
    2240.84   2263.49   -0.01%   2248.94 EPRA EUROPE
    460.28   468.32   -1.09%   460.52 200 EURO STOXX MIDCAP
    4411.56   4443.2   -0.12%   4414.78 100 FTSE MED
    14397.05   14728.67   -1.8%   14414.09 250 FTSE MID
    24703.71   25265.17   -1.63%   24711.11 MDAX
    1576.8696   1610.3676   -1.75%   1576.8696 30 OMX Stockholm
    1482.86   1519.67   -1.59%   1488.92 Russian Deposetary
    792.36   824.71   -1.2%   792.36 STOXX 600 RT
    376.03   397.86   -1.21%   376.03 600 STOXX Euro
    899.4   899.4   -1.08%   899.4 200 STOXX Europe Mid
    99652.38   103755.75   -3.45%   99835.31 100 לובנטסיא
    1911.989   1964.587   +0.73%   1940.4772 15 דנלסיא
    1954.19   1996.57   -1.79%   1955.07 30ביד הפוריא
    543.1   552.44   -1.18%   543.9 EOE םדרטסמא
    7192.76   7356.37   -2.01%   7207.59 100 FTSE ןודנול
    1775.19   1823.01   -2.18%   1781.03 הווקסומ
    21045.98   21464.02   -1.38%   21078.76 MIBTEL ונלימ
    320.51   320.51     320.51 Soleactive B-BRE לארשי בינמ ן"לדנ
    1576.87   1610.37   -1.75%   1576.87 SEK היבנידנקס
    5264.13   5398.47   -2.02%   5269.92 40 CAC סירפ
    11356.49   11623.97   -1.61%   11364.17 DAX טרופקנרפ
    9313.56   9482.58   -1.42%   9319.42 SWISS MAR ךיריצ
    588.8646   599.7817   -1.59%   588.8646 םלוהקוטש הידבש
    381.66   389.64   -2.29%   381.66 /Bluestar Fintech Index NTR
    367.71   375.4   -2.29%   367.71 /Bluestar Fintech Index
    320.02   328.26   -2.65%   320.02 /Bluestar Robotics Index NTR
    307.64   315.57   -2.65%   307.64 /Bluestar Robotics Index
    400.14   405.71   -1.28%   400.14 /(BluestarIsraelGlobl Index(NET TR
    440.06   446.19   -1.28%   440.06 /(BluestarIsraelGlobl Index(TR
    300.49   304.68   -1.28%   300.49 /BluestarIsraelGlobl Index
    403.14   407.05   -0.67%   403.52 /BluestarIsraelGlobl Strat DivIndex NTR
    233.08   235.34   -0.66%   233.3 /BluestarIsraelGlobl Strat DivIndex
    300.39   303.86   -0.96%   300.45 /BluestarIsraelGlobl Strat ValueIndx
    448.99   454.18   -0.96%   449.08 /BluestarIsraelGlobl Strat ValueIndxNTR
    319.51   326.36   -2.03%   319.51 /(BluestarIsraelGlobl Tech Index(TR
    143.21   146.05   -1.86%   143.22 /BluestarIsraelGlobl TechIndex NTR
    141.38   144.12   -1.52%   141.42 /BluestarIsraelGlobl TechIndex(ILS)NTR
    312.14   318.84   -2.03%   312.15 /(BluestarIsraelGlobl TechIndex(NTR
    285.88   292   -2.03%   285.88 /BluestarIsraelGlobl TechIndex
    20005.29   20141.16   -0.15%   20141.16 50 FTSE china
    282.09   284.1   +0.27%   283.13 200KOSPI
    11434.55   11572.8   -0.56%   11456.9 SP INDIA NIFTY
    1636.87   1657.8   -1%   1636.87 SP/Harel Energy PR
    2121.05   2148.17   -1%   2121.05 SP/Harel Energy TR
    416.74   436.58   -4.5%   416.93 SP/Harel Telecom PR
    587.3   615.26   -4.5%   587.56 SP/Harel Telecom TR
    1026.16   1031.44   +0%   1030.1 100TOPIX
    677.5   684.91   +0.29%   682.46 רגיט היסא
    93379.6   96724.7   -3.1%   93735.2 BOVESPA ליזרב
    28852   29222.2   +0.14%   29113.4 גנסגנה גנוק-גנוה
    11413.3   11598.8   -0.23%   11517.5 HSCE גנסגנה
    21550.1   21713.3   +0.09%   21627.3 ייקינ ויקוט
    1610.09   1618.14   +0.17%   1617.11 TOPIX ןפי
    337.57   340.78   +0.34%   340.57 30 PRביד ןפי
    1118.07   111024     9962 30BANAMEX וקיסקמ
    9461.31   9550.99   +0.95%   9550.99 50 דנליז וינ
    6253.5   6311.4   +0.44%   6280.9 ALL ORD ינדיס
    3207.27   3227.86   -0.05%   3212.1 STRAITS רופגניס
    2771.9562   2813.5151   -0.27%   2795.3909 50SSE יאחנש
    3064.884   3107.2754   +0.09%   3104.1487 SSE יאחנש
    3786.5917   3845.5808   -0.08%   3833.8013 300 ןזנשיאחנש