הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/19 20:28:51        
םיירקיע םידדמ
ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
    1052.58   1070.61   -0.55%   1056.13 Consumer Discretionary Select Sector
    524.26   530.37   +0.57%   525.87 Consumer Staples Select Sector
    682.26   689.16   +0.52%   688.66 30DJ ASIA DIV
    1262.95   1262.95   +0.35%   1262.95 DJ ASIA DIV30 RT
    178.43   179.53   -0.08%   178.96 DJ AUSTRALIA DIV
    497.61   497.61   +0.78%   497.61 DJ AUSTRALIA DIV T
    24366.73   24660.79   +1.56%   24576.32 DJ BRAZIL
    246.38   248.79   -0.4%   246.89 DJ CANADA DIV
    503.75   503.75   +0.53%   503.75 DJ CANADA DIV T
    342.05   342.05     342.05 DJ CORP BOND TOTAL
    662.15   668.36   -0.15%   663.8 DJ DIVIDEND
    240.09   243.14   +0.28%   242.26 DJ GERMANY DIV
    447.28   452.99   +0.28%   451.33 DJ GERMANY DIV T
    500.37   500.37   -0.84%   500.37 DJ GLOBAL DIV T
    291.27   294.84   -0.23%   292.1 50 DJ GLOBAL TITAN
    403.21   411.9   -0.88%   404.14 DJ Internet Composite
    1594.89   1603.96   +0.03%   1600.78 DJ Israel Consumer TR
    1048.82   1057.49   +0.15%   1055.63 DJ Israel Oil&Gas
    397.4   403.24   -0.97%   398.71 30 DJ OIL TITAN
    77.87   78.49   -0.15%   78.06 DJ TIT BANKS
    42.69   42.9   +0.33%   42.77 DJ USB Agricalture Subin
    92.565   93.4348   -1.19%   92.7927 DVY
    311.76   314.19   -0.41%   312.31 Dow Jones Real Estate
    1092.31   1121.74   -1.29%   1095.16 Dow Jones internet commerce ind
    619.79   634.05   -1.27%   623.08 Energy Select Sector
    126.14   128.93   -0.92%   126.49 FDN
    18278.4   18468.4   +0.1%   18376.7 50 FTSE CHINA
    313.21   317.84   -0.51%   314.87 Financial Select Sector
    7.6781   8   +0.13%   7.73 GLMD
    83.83   84.23     83.94 HYG
    44.28   45.26   -0.31%   44.83 IAT
    141.42   143.066   -0.03%   142.63 IGV
    359.7   367.01   -0.69%   360.67 ISE Cyber security
    182.25   184.89   -0.56%   182.73 ISE WATER
    682.7   696.98   -0.47%   685.44 Industrial Select Sector
    113.96   114.74   +0.2%   114.6 LQD
    478.41   478.41     478.41 MSCI ACWI
    1795.67   1795.67     1795.67 MSCI EAFE
    1010.633   1010.633     1010.633 MSCI EMERGING MARKETS
    3073.346   3073.346     3073.346 MSCI JAPAN
    3760.207   3760.207     3760.207 MSCI Singapore
    336.158   336.158     336.158 MSCI TAIWAN
    1978.831   1978.831     1978.831 MSCI WORLD
    549.68   560.17   -1.23%   551.55 Materials Select Sector
    6584.5   6712.86   -0.57%   6609.21 100 NASDAQ
    3352.88   3450.05   -1.46%   3366.33 NASDAQ BIOTECH
    16.21   17.26   -2.19%   16.325 OIH
    157.19   158.43   -0.39%   157.52 Real Estate Select sector
    1371.1374   1395.1992   -0.4%   1378.2646 Russell 1000 Growth
    1144.1473   1159.2627   -0.15%   1149.6434 Russell 1000 Value
    1156.07   1173.82   -0.28%   1160.59 100 S&P
    2612.86   2653.19   -0.39%   2622.66 500 S&P
    889.34   903.5   -0.6%   892.35 S&P Health Care Select Sector
    5831.4   5862   -0.26%   5843.7 S&P/ASX 200 AUSTRALIA
    159.5   167.85   -1.36%   159.85 SOXX
    474.05   685.05   -0.74%   474.05 STOXX EUROPE 600 AUTO&PARTS
    141.3   197.37   +0.38%   141.3 STOXX EUROPE 600 BANKS
    733.79   777.54   +0.01%   733.79 STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE
    411.65   504.5   +0.25%   411.65 STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY
    95.94   98.82   +1.63%   98.79 TILT
    49.28   56.83   +6.17%   54.7 TVIX
    640.67   652.95   -0.36%   642.56 Technology Select Sector
    10465.911   10650.112   -0.18%   10505.122 US Buyback Achievers
    55.17   69.52   +4.87%   67.68 UVXY
    538.26   543.16   +0.65%   541.98 Utilities Select Sector
    1.19   1.2129   +1.69%   1.2 VBLT
    63.791   65.1724   -0.44%   64.08 VFH
    19.73   22.02   +2.12%   21.24 VIX
    78.58   79.54   -0.47%   78.8162 VNQ
    24.08   26.6   +4.44%   26.13 VXN
    78.61   82.79   -2.19%   79.04 XBI
    34.18   35.57   -1.1%   34.29 XHB
    51.92   53.76   -1.25%   52.1 XLB
    61.31   63.8831   -1.24%   61.645 XLE
    25.44   26.03   -0.51%   25.58 XLF
    68.0883   70.44   -0.51%   68.38 XLI
    63.75   64.99   -0.42%   63.96 XLK
    51.555   52.74   +0.54%   52.28 XLP
    52.72   53.68   +0.62%   53.56 XLU
    88.59   90.13   -0.58%   88.94 XLV
    104.23   107.26   -0.61%   104.6 XLY
    29.57   31.62   -1.85%   29.74 XOP
    17.58   17.64   +0.11%   17.62 XRE
    43.3132   44.135   -0.69%   43.445 XRT
    66.22   67.17   -0.38%   66.22 XTL
    1027.641   1027.641     1027.641 MSCI הפוריא
    48.7012   49.6043   -0.48%   48.7715 היקנ היגרנא
    4685.4146   4842.5799   -1.68%   4703.4601 היגולונכטויב
    2159.49   2159.49     2159.49 MSCI ליזרב
    24307.17   24700.98   +0.05%   24417.36 סנו'ג ואד
    476.475   476.475     476.475 MSCI הקירפא םורד
    547.926   547.926     547.926 MSCI ודוה
    15141.54   15293.3   -0.36%   15179.41 TSX וטנורוט
    263.722   263.722     263.722 MSCI היקרוט
    11926.8062   12075.0507   -0.29%   11964.7258 NYSE יללכ
    6953.23   7084.85   -0.62%   6977.15 NASDAQ יללכ
    2409.7709   2442.4008   -0.53%   2418.8632 AMEX יללכ
    3396.13   3443.37   +0.9%   3422.02 הקירמא ןיטל
    503.59   511.51   -0.73%   505.71 DJ םיסנניפ תודסומ
    6000.134   6000.134     6000.134 MSCI קידרונ
    74.324   74.324     74.324 MSCI ןיס
    1545.36   1582.9   -1.17%   1547.84 SP סרוטקדנוקימס
    418.729   418.729     418.729 MSCI דרפס
    1904.1804   1929.8531   +1.12%   1926.2153 קטנילק
    1444.9726   1468.4781   -0.45%   1450.9002 וגקיש 2000 לסאר
    630.18   637.42   -0.37%   631.64 DJ האופר
    115.86   116.86   +0.62%   116.68 DJ תויתשת
    9006.4   9169.7   +1.03%   9130.8 דרפס 35IBEX
    1761.13   1788.8   +1.21%   1784.84 CECE
    457.2   460.48   +0.05%   458.08 DAX BRIC
    5069.17   5128.36   -0.17%   5098.79 DAXK
    3112.13   3674.5   -0.02%   3112.13 DJ STOXX50 EUR PRICE
    5468.7   6827.56   +0.18%   5468.7 DJ STOXX50 USD NR
    2112.27   2142.02   +0.98%   2139.99 EPRA EUROPE
    438.97   444.43   +0.13%   442.22 200 EURO STOXX MIDCAP
    4176.36   4231.65   +0.92%   4229.52 100 FTSE MED
    14031.72   14125.83   -0.57%   14044.9 250 FTSE MID
    23167.1   23521.77   +0.41%   23418.57 MDAX
    1473.457   1486.7995   -0.51%   1478.718 30 OMX Stockholm
    1438.63   1458.13   +1.03%   1452.61 Russian Deposetary
    744.16   824.71   -0.06%   744.16 STOXX 600 RT
    354.89   403.23   -0.06%   354.89 600 STOXX Euro
    861.2   861.2   +0.13%   861.2 200 STOXX Europe Mid
    99059.93   100488.14   +0.47%   100141.04 100 לובנטסיא
    1656.4351   1677.2611   +1.22%   1676.6228 15 דנלסיא
    1864.32   1885.87   +0.18%   1875.15 30ביד הפוריא
    502.87   511.46   +0.14%   507.46 EOE םדרטסמא
    6834.3   6901.63   -0.85%   6842.88 100 FTSE ןודנול
    1711.71   1741.55   +1.76%   1741.5 הווקסומ
    19277.33   19555   -0.19%   19400.15 MIBTEL ונלימ
    279.58   282.96   +0.69%   282.01 Soleactive B-BRE לארשי בינמ ן"לדנ
    1473.46   1486.8   -0.51%   1478.72 SEK היבנידנקס
    4820.14   4875.41   -0.15%   4840.38 40 CAC סירפ
    11007.21   11135.75   -0.17%   11071.54 DAX טרופקנרפ
    8913.8   9014.71   -0.1%   8957.19 SWISS MAR ךיריצ
    552.4733   556.5091   -0.61%   553.8461 םלוהקוטש הידבש
    350.12   354.48   -0.47%   350.52 /Bluestar Fintech Index NTR
    337.57   341.77   -0.47%   337.95 /Bluestar Fintech Index
    287.68   292.04   -0.81%   287.85 /Bluestar Robotics Index NTR
    276.87   281.07   -0.78%   277.12 /Bluestar Robotics Index
    372.56   376.03   -0.16%   372.98 /(BluestarIsraelGlobl Index(NET TR
    409.62   413.44   -0.16%   410.09 /(BluestarIsraelGlobl Index(TR
    280   282.61   -0.16%   280.31 /BluestarIsraelGlobl Index
    400.76   404.86   -0.65%   401.14 /BluestarIsraelGlobl Strat DivIndex NTR
    232.2   234.58   -0.65%   232.42 /BluestarIsraelGlobl Strat DivIndex
    279.06   281.14   +0.04%   280.16 /BluestarIsraelGlobl Strat ValueIndx
    416.68   419.79   +0.04%   418.33 /BluestarIsraelGlobl Strat ValueIndxNTR
    285.07   289.17   -0.85%   285.57 /(BluestarIsraelGlobl Tech Index(TR
    128.98   130.88   -0.87%   129.22 /BluestarIsraelGlobl TechIndex NTR
    128.14   130.12   -0.95%   128.37 /BluestarIsraelGlobl TechIndex(ILS)NTR
    278.58   282.59   -0.85%   279.09 /(BluestarIsraelGlobl TechIndex(NTR
    255.36   259.04   -0.86%   255.81 /BluestarIsraelGlobl TechIndex
    18439.92   18501.55   +0.09%   18486.36 50 FTSE china
    271.03   274.51   +0.43%   273.87 200KOSPI
    10811.95   10944.8   -0.84%   10831.5 SP INDIA NIFTY
    1579.7   1590.76   -0.08%   1589.32 SP/Harel Energy PR
    2046.34   2060.68   -0.08%   2058.81 SP/Harel Energy TR
    448.13   451.5   -0.48%   449.34 SP/Harel Telecom PR
    630.31   635.05   -0.48%   632.02 SP/Harel Telecom TR
    986   994.12   -0.49%   987.86 100TOPIX
    633.36   638.03   -0.19%   635.25 רגיט היסא
    95115.8   96559.6   +0.91%   95969.7 BOVESPA ליזרב
    26879.9   27131.2   +0.01%   27008.2 גנסגנה גנוק-גנוה
    10571.1   10683.4   +0.16%   10631 HSCE גנסגנה
    20438.2   20686.3   -0.14%   20593.7 ייקינ ויקוט
    1543.44   1556.45   -0.6%   1547.03 TOPIX ןפי
    337.37   339.92   -0.61%   338.06 30 PRביד ןפי
    1118.07   111024     10094 30BANAMEX וקיסקמ
    9076.21   9114.63   -0.09%   9106.03 50 דנליז וינ
    5897.7   5925.9   -0.26%   5908.7 ALL ORD ינדיס
    3165.09   3193.89   -0.68%   3171.11 STRAITS רופגניס
    2392.6418   2414.024   -0.17%   2397.0493 50SSE יאחנש
    2572.4054   2589.5128   +0.05%   2581.0041 SSE יאחנש
    3131.8673   3157.6269   -0.07%   3141.0532 300 ןזנשיאחנש