הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/06/19 11:51:32        
םיקנבב רלוד/לקשב רחסמ
ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
    3.6005   3.6084   +0.2194   3.6084 עצוממ רלוד $
    3.6022   3.6092   +0.2584   3.6084 םלועב םיקנב עצוממ $
    4.0398   4.0498   +0.0643   4.0481 עצוממ ורוי
    0.2500   0.2500     0.2500 TELBOR ON
    0.2500   0.2500     0.2500 TELBOR 1M
    0.2530   0.2530     0.2530 TELBOR 3M
    0.2720   0.2720     0.2720 TELBOR 6M
    0.2930   0.2930     0.2930 TELBOR 9M
    0.3160   0.3160     0.3160 TELBOR 1Y
    2.3466   2.3466     2.3466 LIBOR$ ON
    2.3700   2.3700     2.3700 LIBOR$ SW
    2.3817   2.3817     2.3817 LIBOR$ 1M
    2.4020   2.4020     2.4020 LIBOR$ 3M
    2.2774   2.2774     2.2774 LIBOR$ 6M
    2.2465   2.2465     2.2465 LIBOR$ 1Y
          -0.4690 LIBOR EU ON
          -0.4526 LIBOR EU SW
          -0.4226 LIBOR EU 1M
          -0.3589 LIBOR EU 3M
          -0.3411 LIBOR EU 6M
          -0.2549 LIBOR EU 1Y
    0.6725   0.6725     0.6725 LIBOR GBP ON
    0.6985   0.6985     0.6985 LIBOR GBP SW
    0.7260   0.7260     0.7260 LIBOR GBP 1M
    0.7875   0.7875     0.7875 LIBOR GBP 3M
    0.8714   0.8714     0.8714 LIBOR GBP 6M
    0.9838   0.9838     0.9838 LIBOR GBP 1Y
          -0.1012 LIBOR JPY ON
          -0.1193 LIBOR JPY SW
          -0.1337 LIBOR JPY 1M
          -0.0678 LIBOR JPY 3M
          -0.0057 LIBOR JPY 6M
    0.0632   0.0632     0.0632 LIBOR JPY 1Y
          -0.8034 LIBOR CHF ON
          -0.8094 LIBOR CHF SW
          -0.8024 LIBOR CHF 1M
          -0.7118 LIBOR CHF 3M
          -0.6658 LIBOR CHF 6M
          -0.5452 LIBOR CHF 1Y
    1.3800   1.4100     1.4100 NIBOR NOR 1M
    1.5200   1.5500     1.5500 NIBOR NOR 3M
    1.6500   1.6900     1.6900 NIBOR NOR 6M
    2.1377   2.1708   -1.2913   2.1403 US BONDS 1M
    2.1706   2.1834   -0.2341   2.1732 US BONDS 3M
    2.1669   2.1799   -0.2388   2.1721 US BONDS 6M
    2.0047   2.0203   -0.3876   2.0047 US BONDS 1Y
    1.8646   1.8769   +0.5464   1.8769 US BONDS 2Y
    1.8079   1.8200   +0.4422   1.8173 US BONDS 3Y
    1.8556   1.8680   +0.3117   1.8663 US BONDS 5Y
    2.0972   2.1106   +0.247   2.1106 US BONDS 10Y
    2.5936   2.6093   +0.0268   2.6082 US BONDS 30Y
          NOK D 1W
          LIBOR AUD 1W
          -0.1924 JP 2Y
          -0.2226 JP 5Y
          -0.1279 JP 10Y
    0.3721   0.3785   +0.2657   0.3773 JP 30Y
    0.6810   0.6912   +0.2178   0.6902 UK 2Y
    0.5941   0.6060   +0.7488   0.6055 UK 5Y
    0.8397   0.8507   +0.4846   0.8501 UK 10Y
    1.4299   1.4423   +0.2855   1.4401 UK 30Y
          -0.7000 DE 2Y
          -0.6050 DE 5Y
          -0.2500 DE 10Y
    0.3200   0.3400   +3.2117   0.3310 DE 30Y
          -0.6200 FR 2Y
          -0.4300 FR 5Y
    0.0900   0.1000   -3.3298   0.0900 FR 10Y
    1.0452   1.0700   +2.3728   1.0700 FR 30Y
    0.3270   0.4042   -10.5145   0.3600 IT 2Y
    1.5450   1.6000   -0.6215   1.5830 IT 5Y
    2.2770   2.3400   -0.6366   2.3100 IT 10Y
    3.3010   3.3530   +0.2746   3.3230 IT 30Y
          -0.3590 SP 2YR
          -0.0700 SP 5YR
    0.4900   0.5100   -0.4182   0.5000 SP 10Y
    1.5467   1.5700   -0.1031   1.5500 SP 30Y
    1.1618   1.1654   -0.3089   1.1618 NO 2Y
    1.1896   1.1906   -0.084   1.1896 NO 5Y
    1.4434   1.4466   -0.2212   1.4434 NO 10Y
    19.2725   19.2746   -0.0109   19.2725 TR 5Y
    17.3889   17.3913   +0.0138   17.3913 TR 10Y
          -0.6820 DK 2Y
          -0.6030 DK 5Y
          -0.2206 DK 10Y
    0.0740   0.0860   +11.2601   0.0830 DK 30Y