הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/11/18 07:57:03        
םיקנבב רלוד/לקשב רחסמ
ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
    3.7273   3.7318   +0.0993   3.7313 עצוממ רלוד $
          3.7298 םלועב םיקנב עצוממ $
    4.2432   4.2468   +0.0495   4.2458 עצוממ ורוי
    0.1000   0.1000     0.1000 TELBOR ON
    0.1080   0.1080     0.1080 TELBOR 1M
    0.1310   0.1310     0.1310 TELBOR 3M
    0.1720   0.1720     0.1720 TELBOR 6M
    0.2330   0.2330     0.2330 TELBOR 9M
    0.3030   0.3030     0.3030 TELBOR 1Y
    2.1729   2.1729     2.1729 LIBOR$ ON
    2.2164   2.2164     2.2164 LIBOR$ SW
    2.3055   2.3055     2.3055 LIBOR$ 1M
    2.6531   2.6531     2.6531 LIBOR$ 3M
    2.8633   2.8633     2.8633 LIBOR$ 6M
    3.0971   3.0971     3.0971 LIBOR$ 1Y
          -0.4674 LIBOR EU ON
          -0.4426 LIBOR EU SW
          -0.4174 LIBOR EU 1M
          -0.3594 LIBOR EU 3M
          -0.3290 LIBOR EU 6M
          -0.2204 LIBOR EU 1Y
    0.6788   0.6788     0.6788 LIBOR GBP ON
    0.7129   0.7129     0.7129 LIBOR GBP SW
    0.7338   0.7338     0.7338 LIBOR GBP 1M
    0.8894   0.8894     0.8894 LIBOR GBP 3M
    0.9988   0.9988     0.9988 LIBOR GBP 6M
    1.1334   1.1334     1.1334 LIBOR GBP 1Y
          -0.0957 LIBOR JPY ON
          -0.0955 LIBOR JPY SW
          -0.1097 LIBOR JPY 1M
          -0.1093 LIBOR JPY 3M
    0.0052   0.0052     0.0052 LIBOR JPY 6M
    0.1190   0.1190     0.1190 LIBOR JPY 1Y
          -0.7878 LIBOR CHF ON
          -0.8004 LIBOR CHF SW
          -0.7864 LIBOR CHF 1M
          -0.7448 LIBOR CHF 3M
          -0.6694 LIBOR CHF 6M
          -0.5318 LIBOR CHF 1Y
    1.0000   1.0000     1.0000 NIBOR NOR 1M
    1.2000   1.2000     1.2000 NIBOR NOR 3M
    1.3500   1.3500     1.3500 NIBOR NOR 6M
    2.1885   2.1936     2.1910 US BONDS 1M
    2.3893   2.3945   +0.1088   2.3919 US BONDS 3M
    2.5179   2.5231     2.5205 US BONDS 6M
    2.6584   2.6636     2.6610 US BONDS 1Y
    2.8162   2.8245   -0.1454   2.8162 US BONDS 2Y
    2.8570   2.8639   -0.1433   2.8570 US BONDS 3Y
    2.8978   2.9038   -0.1172   2.8978 US BONDS 5Y
    3.0701   3.0742   -0.0423   3.0715 US BONDS 10Y
    3.3177   3.3206   -0.0392   3.3181 US BONDS 30Y
          NOK D 1W
          LIBOR AUD 1W
          -0.1369 JP 2Y
          -0.0946 JP 5Y
    0.1026   0.1044   -3.8674   0.1044 JP 10Y
    0.8409   0.8453   -0.8678   0.8453 JP 30Y
    0.7059   0.7059   -0.2966   0.7059 UK 2Y
    0.9209   0.9209   +0.0109   0.9209 UK 5Y
    1.2388   1.2388   -0.0645   1.2388 UK 10Y
    1.9634   1.9634     1.9634 UK 30Y
          -0.6284 DE 2Y
          -0.2350 DE 5Y
    0.3502   0.3502   -0.0571   0.3502 DE 10Y
    1.0131   1.0131     1.0131 DE 30Y
          -0.4575 FR 2Y
    0.0821   0.0821   -0.965   0.0821 FR 5Y
    0.7573   0.7573     0.7573 FR 10Y
    1.6844   1.6844     1.6844 FR 30Y
    1.7247   1.7247   -0.139   1.7247 IT 2Y
    2.6539   2.6539   +0.0415   2.6539 IT 5Y
    3.5837   3.5837   +0.0056   3.5837 IT 10Y
    4.0835   4.0835     4.0835 IT 30Y
          -0.1957 SP 2YR
    0.6074   0.6074   +0.0329   0.6074 SP 5YR
    1.6497   1.6497   +0.0061   1.6497 SP 10Y
    2.7971   2.7971     2.7971 SP 30Y
    1.2396   1.2396   -0.2013   1.2396 NO 2Y
    1.5046   1.5046   -0.0199   1.5046 NO 5Y
    1.9026   1.9026     1.9026 NO 10Y
    16.7388   16.7388   -0.0281   16.7388 TR 5Y
    16.1964   16.1964   +0.0093   16.1964 TR 10Y
          -0.6103 DK 2Y
          -0.1744 DK 5Y
    0.3219   0.3219     0.3219 DK 10Y
    0.7979   0.7979   -0.0376   0.7979 DK 30Y