הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:33:38        
םיקנבב רלוד/לקשב רחסמ
ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
    3.4102   3.4232   -0.0322   3.4102 עצוממ רלוד $
    3.4084   3.4249   -0.1231   3.4084 םלועב םיקנב עצוממ $
    4.1816   4.1975   +0.0621   4.1886 עצוממ ורוי
    0.1000   0.1000     0.1000 TELBOR ON
    0.1000   0.1000     0.1000 TELBOR 1M
    0.1000   0.1000     0.1000 TELBOR 3M
    0.1020   0.1030   +0.9804   0.1030 TELBOR 6M
    0.1080   0.1080     0.1080 TELBOR 9M
    0.1180   0.1200   +1.6949   0.1200 TELBOR 1Y
    1.4375   1.4375     1.4375 LIBOR$ ON
    1.4656   1.4659   -0.0205   1.4656 LIBOR$ SW
    1.5601   1.5614   +0.0833   1.5614 LIBOR$ 1M
    1.7413   1.7452   +0.224   1.7452 LIBOR$ 3M
    1.9255   1.9284   +0.1506   1.9284 LIBOR$ 6M
    2.2247   2.2278   -0.1392   2.2247 LIBOR$ 1Y
          -0.4414 LIBOR EU ON
          -0.4243 LIBOR EU SW
          -0.4047 LIBOR EU 1M
          -0.3829 LIBOR EU 3M
          -0.3341 LIBOR EU 6M
          -0.2619 LIBOR EU 1Y
    0.4738   0.4751   -0.2736   0.4738 LIBOR GBP ON
    0.4819   0.4821   +0.0415   0.4821 LIBOR GBP SW
    0.4968   0.4970   -0.0402   0.4968 LIBOR GBP 1M
    0.5229   0.5254   +0.4781   0.5254 LIBOR GBP 3M
    0.5812   0.5834   +0.3785   0.5834 LIBOR GBP 6M
    0.7811   0.7833   -0.2809   0.7811 LIBOR GBP 1Y
          -0.0515 LIBOR JPY ON
          -0.0403 LIBOR JPY SW
          -0.0357 LIBOR JPY 1M
          -0.0353 LIBOR JPY 3M
    0.0187   0.0245   +31.016   0.0245 LIBOR JPY 6M
    0.1092   0.1108   -1.444   0.1092 LIBOR JPY 1Y
          -0.7871 LIBOR CHF ON
          -0.8113 LIBOR CHF SW
          -0.8018 LIBOR CHF 1M
          -0.7420 LIBOR CHF 3M
          -0.6426 LIBOR CHF 6M
          -0.5280 LIBOR CHF 1Y
          NIBOR NOR 1M
          NIBOR NOR 3M
          NIBOR NOR 6M
    1.2328   1.2658   -1.2184   1.2404 US BONDS 1M
    1.4323   1.4642   +0.8851   1.4475 US BONDS 3M
    1.6248   1.6681   +1.4525   1.6484 US BONDS 6M
    1.7605   1.7894   -0.8095   1.7644 US BONDS 1Y
    2.0466   2.0733   -1.0912   2.0486 US BONDS 2Y
    2.1771   2.2029   -0.9272   2.1798 US BONDS 3Y
    2.4154   2.4493   -0.9683   2.4239 US BONDS 5Y
    2.6126   2.6500   -0.834   2.6279 US BONDS 10Y
    2.8775   2.9196   -0.0825   2.9073 US BONDS 30Y
          NOK D 1W
          LIBOR AUD 1W
          -0.1405 JP 2Y
          -0.0862 JP 5Y
    0.0722   0.0779   -5.5199   0.0736 JP 10Y
    0.8179   0.8198   -0.2318   0.8179 JP 30Y
    0.5484   0.5759   +1.4667   0.5742 UK 2Y
    0.8484   0.8751   -0.0459   0.8709 UK 5Y
    1.3250   1.3594   -0.059   1.3549 UK 10Y
    1.8302   1.8623   -0.4081   1.8547 UK 30Y
          -0.5954 DE 2Y
          -0.1400 DE 5Y
    0.4760   0.5100   -0.6757   0.4998 DE 10Y
    1.2028   1.3200   -0.5424   1.2102 DE 30Y
          -0.4502 FR 2Y
    0.0550   0.0900   +5.5626   0.0835 FR 5Y
    0.8130   0.8586   -0.0356   0.8413 FR 10Y
    1.7320   1.7800   -0.2489   1.7632 FR 30Y
          -0.2226 IT 2Y
    0.5770   0.6400   -4.588   0.6010 IT 5Y
    1.8740   1.9300   -1.6774   1.8816 IT 10Y
    2.9847   3.1000   -1.4328   3.0062 IT 30Y
          -0.4037 SP 2YR
    0.2430   0.3000   -0.8966   0.2874 SP 5YR
    1.3340   1.4149   -2.6532   1.3612 SP 10Y
    2.5250   2.6200   -1.4599   2.5650 SP 30Y
    0.4978   0.5556   +11.6111   0.5556 NO 2Y
    1.2585   1.2784   +0.8773   1.2764 NO 5Y
    1.6791   1.6985   +0.0177   1.6968 NO 10Y
    12.6343   12.6986   -0.5064   12.6343 TR 5Y
    12.0965   12.1706   -0.244   12.1014 TR 10Y
          -0.3475 DK 2Y
    0.0603   0.1130   +8.0873   0.0842 DK 5Y
    0.5724   0.5945   -1.43   0.5859 DK 10Y
    1.0210   1.0600   -1.0685   1.0463 DK 30Y