הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/09/18 17:48:50        
םיקנבב רלוד/לקשב רחסמ
ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
    3.5670   3.5780   +0.1205   3.5716 עצוממ רלוד $
    3.5669   3.5845   +0.0364   3.5702 םלועב םיקנב עצוממ $
    4.1919   4.2151   -0.3136   4.1963 עצוממ ורוי
    0.1000   0.1000     0.1000 TELBOR ON
    0.1000   0.1000     0.1000 TELBOR 1M
    0.1130   0.1150   +1.7699   0.1150 TELBOR 3M
    0.1540   0.1580   +2.5974   0.1580 TELBOR 6M
    0.2060   0.2110   +2.4272   0.2110 TELBOR 9M
    0.2730   0.2770   +1.4652   0.2770 TELBOR 1Y
    1.9174   1.9209   +0.1199   1.9209 LIBOR$ ON
    1.9753   2.0850   +5.5536   2.0850 LIBOR$ SW
    2.1824   2.2158   +1.5304   2.2158 LIBOR$ 1M
    2.3534   2.3726   +0.8158   2.3726 LIBOR$ 3M
    2.5718   2.5920   +0.7854   2.5920 LIBOR$ 6M
    2.8871   2.9082   +0.7308   2.9082 LIBOR$ 1Y
          -0.4484 LIBOR EU ON
          -0.4286 LIBOR EU SW
          -0.4041 LIBOR EU 1M
          -0.3526 LIBOR EU 3M
          -0.3163 LIBOR EU 6M
          -0.2183 LIBOR EU 1Y
    0.6971   0.7031   +0.1865   0.6984 LIBOR GBP ON
    0.7104   0.7144   -0.07   0.7139 LIBOR GBP SW
    0.7256   0.7258   -0.0276   0.7256 LIBOR GBP 1M
    0.8007   0.8044   +0.4121   0.8040 LIBOR GBP 3M
    0.8948   0.9036   +0.9835   0.9036 LIBOR GBP 6M
    1.0600   1.0676   +0.3868   1.0641 LIBOR GBP 1Y
          -0.0843 LIBOR JPY ON
          -0.0873 LIBOR JPY SW
          -0.0983 LIBOR JPY 1M
          -0.0413 LIBOR JPY 3M
    0.0188   0.0240   -21.6667   0.0188 LIBOR JPY 6M
    0.1388   0.1390   -0.1439   0.1388 LIBOR JPY 1Y
          -0.7916 LIBOR CHF ON
          -0.8036 LIBOR CHF SW
          -0.7788 LIBOR CHF 1M
          -0.7308 LIBOR CHF 3M
          -0.6516 LIBOR CHF 6M
          -0.5186 LIBOR CHF 1Y
    0.9700   0.9800   +1.0309   0.9800 NIBOR NOR 1M
    1.1100   1.1200   -0.8929   1.1100 NIBOR NOR 3M
    1.1900   1.2000   -0.8333   1.1900 NIBOR NOR 6M
    2.0130   2.0437   +0.0393   2.0343 US BONDS 1M
    2.1580   2.1938   +0.0921   2.1733 US BONDS 3M
    2.3588   2.3821   +0.4652   2.3756 US BONDS 6M
    2.5617   2.5827   -0.2252   2.5692 US BONDS 1Y
    2.7887   2.8285   +0.5546   2.8104 US BONDS 2Y
    2.8791   2.9155   +0.7325   2.9016 US BONDS 3Y
    2.9429   2.9792   +0.5366   2.9605 US BONDS 5Y
    3.0585   3.0962   +0.3561   3.0716 US BONDS 10Y
    3.1885   3.2427   +0.0343   3.2086 US BONDS 30Y
          NOK D 1W
          LIBOR AUD 1W
          -0.1037 JP 2Y
          -0.0544 JP 5Y
    0.1156   0.1304   +7.7815   0.1302 JP 10Y
    0.8394   0.8762   +3.7527   0.8709 JP 30Y
    0.7988   0.8608   -3.5227   0.8134 UK 2Y
    1.1352   1.2084   -3.676   1.1477 UK 5Y
    1.3979   1.4810   -3.5421   1.4106 UK 10Y
    1.8830   1.9634   -2.9739   1.8988 UK 30Y
          -0.5400 DE 2Y
          -0.1190 DE 5Y
    0.4500   0.5030   -5.6138   0.4590 DE 10Y
    1.1110   1.1600   -2.014   1.1190 DE 30Y
          -0.3600 FR 2Y
    0.1274   0.1600   -13.5063   0.1300 FR 5Y
    0.7758   0.8200   -2.4268   0.7800 FR 10Y
    1.6630   1.7100   -0.4798   1.6800 FR 30Y
    0.6870   0.8500   +2.6056   0.7600 IT 2Y
    1.7660   1.9400   +0.1153   1.8240 IT 5Y
    2.7890   2.9200   -0.4771   2.8160 IT 10Y
    3.4361   3.5400   +0.0578   3.4650 IT 30Y
          -0.1700 SP 2YR
    0.4740   0.5300   -7.9578   0.4800 SP 5YR
    1.4880   1.5300   -2.4837   1.4920 SP 10Y
    2.6100   2.6600   -0.2806   2.6300 SP 30Y
    1.2212   1.2828   -2.6906   1.2369 NO 2Y
    1.5009   1.5670   -3.018   1.5103 NO 5Y
    1.8992   1.9570   -1.3421   1.9259 NO 10Y
    23.0653   23.4870   +0.2476   23.3206 TR 5Y
    18.7426   19.0778   +1.3808   19.0014 TR 10Y
          -0.5100 DK 2Y
          -0.0910 DK 5Y
    0.3915   0.4285   -4.2141   0.3955 DK 10Y
    0.8370   0.8800   -1.7682   0.8500 DK 30Y