הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/07/18 06:48:27        
םיקנבב רלוד/לקשב רחסמ
ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
    3.6272   3.6297   +0.1104   3.6272 עצוממ רלוד $
    3.6270   3.6374   +0.4149   3.6302 םלועב םיקנב עצוממ $
    4.2523   4.2712   +0.1199   4.2574 עצוממ ורוי
    0.1000   0.1000     0.1000 TELBOR ON
    0.1000   0.1000     0.1000 TELBOR 1M
    0.1010   0.1010     0.1010 TELBOR 3M
    0.1210   0.1210     0.1210 TELBOR 6M
    0.1570   0.1570     0.1570 TELBOR 9M
    0.2230   0.2230     0.2230 TELBOR 1Y
    1.9135   1.9135     1.9135 LIBOR$ ON
    1.9526   1.9526     1.9526 LIBOR$ SW
    2.0690   2.0690     2.0690 LIBOR$ 1M
    2.3416   2.3416     2.3416 LIBOR$ 3M
    2.5243   2.5243     2.5243 LIBOR$ 6M
    2.8016   2.8016     2.8016 LIBOR$ 1Y
          -0.4491 LIBOR EU ON
          -0.4330 LIBOR EU SW
          -0.4024 LIBOR EU 1M
          -0.3556 LIBOR EU 3M
          -0.3187 LIBOR EU 6M
          -0.2336 LIBOR EU 1Y
    0.4564   0.4564     0.4564 LIBOR GBP ON
    0.4764   0.4764     0.4764 LIBOR GBP SW
    0.5944   0.5944     0.5944 LIBOR GBP 1M
    0.7589   0.7589     0.7589 LIBOR GBP 3M
    0.8621   0.8621     0.8621 LIBOR GBP 6M
    1.0105   1.0105     1.0105 LIBOR GBP 1Y
          -0.0677 LIBOR JPY ON
          -0.0625 LIBOR JPY SW
          -0.0690 LIBOR JPY 1M
          -0.0387 LIBOR JPY 3M
    0.0165   0.0165     0.0165 LIBOR JPY 6M
    0.1242   0.1242     0.1242 LIBOR JPY 1Y
          -0.7832 LIBOR CHF ON
          -0.7936 LIBOR CHF SW
          -0.7762 LIBOR CHF 1M
          -0.7238 LIBOR CHF 3M
          -0.6474 LIBOR CHF 6M
          -0.5148 LIBOR CHF 1Y
    0.8200   0.8200     0.8200 NIBOR NOR 1M
    1.0600   1.0600     1.0600 NIBOR NOR 3M
    1.2100   1.2100     1.2100 NIBOR NOR 6M
    1.8423   1.8474   +0.1357   1.8449 US BONDS 1M
    1.9735   1.9812   +0.253   1.9812 US BONDS 3M
    2.1412   2.1514   +0.4764   2.1514 US BONDS 6M
    2.3886   2.3992   -0.1125   2.3965 US BONDS 1Y
    2.5912   2.6079   -0.1541   2.5912 US BONDS 2Y
    2.6716   2.6881   -0.3094   2.6743 US BONDS 3Y
    2.7586   2.7730   -0.2741   2.7654 US BONDS 5Y
    2.8881   2.9005   -0.2035   2.8927 US BONDS 10Y
    3.0202   3.0303   -0.2278   3.0224 US BONDS 30Y
          NOK D 1W
          LIBOR AUD 1W
          -0.1124 JP 2Y
          -0.0794 JP 5Y
    0.0351   0.0792   +111.1111   0.0741 JP 10Y
    0.6862   0.7510   +9.3122   0.7501 JP 30Y
    0.7368   0.7368     0.7368 UK 2Y
    0.9930   0.9930     0.9930 UK 5Y
    1.2330   1.2330     1.2330 UK 10Y
    1.6912   1.6912     1.6912 UK 30Y
          -0.6219 DE 2Y
          -0.2773 DE 5Y
    0.3690   0.3690     0.3690 DE 10Y
    1.0413   1.0413     1.0413 DE 30Y
          -0.4272 FR 2Y
    0.0387   0.0387     0.0387 FR 5Y
    0.6775   0.6775     0.6775 FR 10Y
    1.5674   1.5674     1.5674 FR 30Y
    0.6151   0.6151     0.6151 IT 2Y
    1.6346   1.6346     1.6346 IT 5Y
    2.5724   2.5724     2.5724 IT 10Y
    3.4158   3.4158     3.4158 IT 30Y
          -0.2712 SP 2YR
    0.3610   0.3610     0.3610 SP 5YR
    1.3153   1.3153     1.3153 SP 10Y
    2.4872   2.4872     2.4872 SP 30Y
    1.1548   1.1548     1.1548 NO 2Y
    1.3729   1.3729     1.3729 NO 5Y
    1.7227   1.7227     1.7227 NO 10Y
    19.2576   19.2576     19.2576 TR 5Y
    17.4324   17.4324     17.4324 TR 10Y
          -0.5243 DK 2Y
          -0.1385 DK 5Y
    0.3403   0.3403     0.3403 DK 10Y
    0.7872   0.7872     0.7872 DK 30Y