הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/03/19 06:40:50        
םיקנבב רלוד/לקשב רחסמ
ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
    3.5963   3.6205   +0.631   3.6202 עצוממ רלוד $
    3.5963   3.6217   +0.5916   3.6217 םלועב םיקנב עצוממ $
    4.0749   4.1001   -0.122   4.0917 עצוממ ורוי
    0.2500   0.2500     0.2500 TELBOR ON
    0.2500   0.2500     0.2500 TELBOR 1M
    0.2500   0.2500     0.2500 TELBOR 3M
    0.2680   0.2680     0.2680 TELBOR 6M
    0.2990   0.2990     0.2990 TELBOR 9M
    0.3320   0.3320     0.3320 TELBOR 1Y
    2.3863   2.3890   +0.1131   2.3890 LIBOR$ ON
    2.4074   2.4156   -0.2608   2.4093 LIBOR$ SW
    2.4855   2.4989   +0.3333   2.4989 LIBOR$ 1M
    2.6015   2.6099   +0.1112   2.6099 LIBOR$ 3M
    2.6760   2.6790   -0.112   2.6760 LIBOR$ 6M
    2.7870   2.8135   -0.9419   2.7870 LIBOR$ 1Y
          -0.4693 LIBOR EU ON
          -0.4536 LIBOR EU SW
          -0.4159 LIBOR EU 1M
          -0.3357 LIBOR EU 3M
          -0.2971 LIBOR EU 6M
          -0.1814 LIBOR EU 1Y
    0.6718   0.6791   +0.8187   0.6773 LIBOR GBP ON
    0.6910   0.6960   -0.7184   0.6910 LIBOR GBP SW
    0.7279   0.7310   -0.233   0.7279 LIBOR GBP 1M
    0.8304   0.8387   -0.8004   0.8304 LIBOR GBP 3M
    0.9379   0.9654   -2.8486   0.9379 LIBOR GBP 6M
    1.0555   1.1131   -5.1747   1.0555 LIBOR GBP 1Y
          -0.0920 LIBOR JPY ON
          -0.0905 LIBOR JPY SW
          -0.1023 LIBOR JPY 1M
          -0.0697 LIBOR JPY 3M
    0.0085   0.0105   +23.5294   0.0105 LIBOR JPY 6M
    0.0958   0.0995   -3.7186   0.0958 LIBOR JPY 1Y
          -0.7900 LIBOR CHF ON
          -0.8186 LIBOR CHF SW
          -0.7854 LIBOR CHF 1M
          -0.7130 LIBOR CHF 3M
          -0.6516 LIBOR CHF 6M
          -0.5084 LIBOR CHF 1Y
    1.2600   1.2900     1.2600 NIBOR NOR 1M
    1.3600   1.3900   +0.7353   1.3700 NIBOR NOR 3M
    1.4600   1.5200   +2.7397   1.5000 NIBOR NOR 6M
    2.4355   2.4851   +0.4353   2.4686 US BONDS 1M
    2.4501   2.4839   -0.5468   2.4552 US BONDS 3M
    2.4522   2.4924   -0.5561   2.4677 US BONDS 6M
    2.4440   2.4896   -1.0807   2.4440 US BONDS 1Y
    2.3041   2.4208   -3.3163   2.3207 US BONDS 2Y
    2.2329   2.3572   -3.7489   2.2465 US BONDS 3Y
    2.2260   2.3521   -3.7509   2.2453 US BONDS 5Y
    2.4196   2.5450   -3.2114   2.4443 US BONDS 10Y
    2.8578   2.9744   -3.1231   2.8786 US BONDS 30Y
          NOK D 1W
          LIBOR AUD 1W
          -0.1799 JP 2Y
          -0.1925 JP 5Y
          -0.0737 JP 10Y
    0.5337   0.5797   -7.7626   0.5347 JP 30Y
    0.6494   0.7354   -10.261   0.6568 UK 2Y
    0.7266   0.8401   -12.3914   0.7360 UK 5Y
    1.0057   1.1462   -11.5512   1.0138 UK 10Y
    1.4786   1.6281   -8.5498   1.4889 UK 30Y
          -0.5686 DE 2Y
          -0.3996 DE 5Y
    0.0033   0.0838     -0.0220 DE 10Y
    0.5780   0.7400   -19.2339   0.5946 DE 30Y
          -0.5060 FR 2Y
          -0.2203 FR 5Y
    0.3400   0.4600   -24.6954   0.3461 FR 10Y
    1.2630   1.4400   -10.3027   1.2859 FR 30Y
    0.3510   0.5100   +10.0024   0.4564 IT 2Y
    1.4120   1.5300   -0.6548   1.4716 IT 5Y
    2.4254   2.5400   -2.784   2.4374 IT 10Y
    3.4578   3.6000   -3.05   3.4584 IT 30Y
          -0.2772 SP 2YR
    0.0410   0.1147   -52.3976   0.0546 SP 5YR
    1.0530   1.1700   -8.1825   1.0705 SP 10Y
    2.2300   2.3500   -4.8247   2.2311 SP 30Y
    1.1818   1.2713   +6.4109   1.2648 NO 2Y
    1.3282   1.3638   -1.1564   1.3334 NO 5Y
    1.6280   1.6980   -1.0424   1.6803 NO 10Y
    16.0029   16.4661   +1.6878   16.4661 TR 5Y
    15.3185   16.0339   +2.6237   16.0094 TR 10Y
          -0.5843 DK 2Y
          -0.4037 DK 5Y
    0.0555   0.1578   -64.8289   0.0555 DK 10Y
    0.3750   0.5225   -27.0431   0.3812 DK 30Y