הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/19 20:04:25        
םיקנבב רלוד/לקשב רחסמ
ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
    3.6746   3.6852   +0.068   3.6775 עצוממ רלוד $
    3.6731   3.6867   -0.1685   3.6738 םלועב םיקנב עצוממ $
    4.1804   4.1930   +0.1626   4.1893 עצוממ ורוי
    0.2500   0.2500     0.2500 TELBOR ON
    0.2510   0.2510     0.2510 TELBOR 1M
    0.2590   0.2590     0.2590 TELBOR 3M
    0.2930   0.2930     0.2930 TELBOR 6M
    0.3430   0.3430     0.3430 TELBOR 9M
    0.3900   0.3900     0.3900 TELBOR 1Y
    2.3756   2.3841   +0.3578   2.3841 LIBOR$ ON
    2.4089   2.4144   +0.2283   2.4144 LIBOR$ SW
    2.5100   2.5190   -0.3573   2.5100 LIBOR$ 1M
    2.7706   2.7793   -0.313   2.7706 LIBOR$ 3M
    2.8536   2.8536     2.8536 LIBOR$ 6M
    3.0350   3.0371   -0.0691   3.0350 LIBOR$ 1Y
          -0.4657 LIBOR EU ON
          -0.4483 LIBOR EU SW
          -0.4194 LIBOR EU 1M
          -0.3237 LIBOR EU 3M
          -0.2934 LIBOR EU 6M
          -0.1740 LIBOR EU 1Y
    0.6776   0.6779   +0.0443   0.6779 LIBOR GBP ON
    0.7006   0.7013   +0.0999   0.7013 LIBOR GBP SW
    0.7335   0.7344   -0.1225   0.7335 LIBOR GBP 1M
    0.9191   0.9248   -0.6163   0.9191 LIBOR GBP 3M
    1.0326   1.0402   +0.736   1.0402 LIBOR GBP 6M
    1.1588   1.1709   +1.0442   1.1709 LIBOR GBP 1Y
          -0.1158 LIBOR JPY ON
          -0.1092 LIBOR JPY SW
          -0.1152 LIBOR JPY 1M
          -0.0897 LIBOR JPY 3M
          -0.0050 LIBOR JPY 6M
    0.1060   0.1068   +0.7547   0.1068 LIBOR JPY 1Y
          -0.7984 LIBOR CHF ON
          -0.8110 LIBOR CHF SW
          -0.7824 LIBOR CHF 1M
          -0.7024 LIBOR CHF 3M
          -0.6440 LIBOR CHF 6M
          -0.5082 LIBOR CHF 1Y
    1.0200   1.0300   +0.9804   1.0300 NIBOR NOR 1M
    1.2500   1.2500     1.2500 NIBOR NOR 3M
    1.4100   1.4100     1.4100 NIBOR NOR 6M
    2.3587   2.3880   -0.7549   2.3663 US BONDS 1M
    2.4047   2.4379   -0.2195   2.4097 US BONDS 3M
    2.4960   2.5231   +0.7732   2.5153 US BONDS 6M
    2.5785   2.6020   -0.0039   2.5889 US BONDS 1Y
    2.5745   2.6121   -0.3162   2.5850 US BONDS 2Y
    2.5561   2.5946   -0.0506   2.5671 US BONDS 3Y
    2.5722   2.6112   -0.0348   2.5832 US BONDS 5Y
    2.7378   2.7782   -0.1345   2.7467 US BONDS 10Y
    3.0522   3.1005   -0.1956   3.0615 US BONDS 30Y
          NOK D 1W
          LIBOR AUD 1W
          -0.1628 JP 2Y
          -0.1537 JP 5Y
    0.0020   0.0085   -48.2353   0.0044 JP 10Y
    0.6751   0.6810   -0.3387   0.6767 JP 30Y
    0.7889   0.8269   +1.2486   0.8028 UK 2Y
    0.9389   0.9863   +1.4892   0.9609 UK 5Y
    1.1948   1.2443   +0.3888   1.2136 UK 10Y
    1.8081   1.8540   -1.2793   1.8134 UK 30Y
          -0.5870 DE 2Y
          -0.3560 DE 5Y
    0.2200   0.2500   -3.3207   0.2300 DE 10Y
    0.8210   0.8500   -0.9428   0.8300 DE 30Y
          -0.4700 FR 2Y
          -0.0400 FR 5Y
    0.6300   0.6500   -0.5748   0.6400 FR 10Y
    1.5730   1.6100   -0.2572   1.5900 FR 30Y
    0.5070   0.5700   -3.0845   0.5310 IT 2Y
    1.5830   1.6500   +0.1057   1.6100 IT 5Y
    2.7164   2.7900   +1.5955   2.7700 IT 10Y
    3.5768   3.6400   +1.4306   3.6300 IT 30Y
          -0.1790 SP 2YR
    0.2600   0.3200   +3.9861   0.3000 SP 5YR
    1.3140   1.3417   -1.6174   1.3200 SP 10Y
    2.5322   2.5700   -0.7231   2.5400 SP 30Y
    1.1780   1.1882     1.1882 NO 2Y
    1.3405   1.3556   -0.1033   1.3542 NO 5Y
    1.7718   1.7832   +0.1235   1.7832 NO 10Y
    16.3189   16.3649   +0.2819   16.3649 TR 5Y
    15.2828   15.3636   -0.5259   15.2828 TR 10Y
          -0.5739 DK 2Y
          -0.2770 DK 5Y
    0.1533   0.1702   -2.0744   0.1605 DK 10Y
    0.6250   0.6590   -0.4177   0.6437 DK 30Y