הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/18 21:35:09         רלודה לע םיזוחו תויצפוא - רלוד/לקש
          םייעובש םיזוח רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
$4-F W
          רצק םיזוח רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
$F JAN
          ךורא םיזוח רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
$F FEB
$F MAR
$F JUN
$F DEC
          תויעובש CALL רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
$4-C 1.0 W
$4-C 310.0 W
$4-C 320.0 W
$4-C 325.0 W
$4-C 330.0 W
$4-C 335.0 W
370 $4-C 337.5 W
24 220 220 -46.08% 220 $4-C 340.0 W
2 1 1 -97.62% 1 $4-C 342.5 W
4 $4-C 345.0 W
32 $4-C 347.5 W
8 $4-C 350.0 W
$4-C 355.0 W
$4-C 360.0 W
$4-C 370.0 W
          רצק CALL רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
477 34120 34120 -0.06% 34120 $C 1.0 JAN
$C 310.0 JAN
2430 $C 320.0 JAN
$C 325.0 JAN
19 1100 1200 -0.43% 1165 $C 330.0 JAN
95 610 730 -0.87% 686 $C 335.0 JAN
41 350 480 -17.37% 371 $C 337.5 JAN
3254 170 270 -23.48% 176 $C 340.0 JAN
1067 58 110 -33.33% 60 $C 342.5 JAN
2072 19 36 -32.26% 21 $C 345.0 JAN
372 4 11 -45.45% 6 $C 347.5 JAN
46461 2 8 -40.00% 3 $C 350.0 JAN
2 5 5 5 $C 352.5 JAN
17651 4 4 4 $C 355.0 JAN
4 $C 357.5 JAN
3 $C 360.0 JAN
3 $C 365.0 JAN
2 $C 370.0 JAN
81 $C 380.0 JAN
$C 390.0 JAN
          ךורא CALL רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
477 34060 34080 34063 $C 1.0 FEB
$C 310.0 FEB
3290 $C 320.0 FEB
1750 $C 325.0 FEB
2 1080 1090 -4.82% 1085 $C 330.0 FEB
286 630 720 -5.92% 636 $C 335.0 FEB
56 480 530 +0.41% 484 $C 337.5 FEB
431 280 360 -16.67% 280 $C 340.0 FEB
64985 160 230 -22.86% 162 $C 342.5 FEB
1119 98 140 -21.60% 98 $C 345.0 FEB
70 58 76 -17.86% 69 $C 347.5 FEB
294 36 46 -16.28% 36 $C 350.0 FEB
4 24 30 -33.33% 26 $C 352.5 FEB
100 20 20 -25.93% 20 $C 355.0 FEB
8 $C 360.0 FEB
15 $C 365.0 FEB
9 $C 370.0 FEB
15 $C 380.0 FEB
81 $C 390.0 FEB
$C 1.0 MAR
$C 310.0 MAR
2510 $C 320.0 MAR
$C 325.0 MAR
1 1200 1200 +23.71% 1200 $C 330.0 MAR
$C 335.0 MAR
53 360 410 -2.44% 400 $C 340.0 MAR
202 195 195 +4.28% 195 $C 345.0 MAR
7 80 90 -26.55% 83 $C 350.0 MAR
42 $C 355.0 MAR
3872 26 26 -18.75% 26 $C 360.0 MAR
$C 365.0 MAR
13 $C 370.0 MAR
11 $C 380.0 MAR
15 $C 390.0 MAR
$C 1.0 JUN
$C 310.0 JUN
1 2040 2040 +6.25% 2040 $C 320.0 JUN
1 1140 1140 -3.96% 1140 $C 330.0 JUN
5 520 530 -5.71% 528 $C 340.0 JUN
395 200 230 -6.94% 201 $C 350.0 JUN
1 90 90 +11.11% 90 $C 360.0 JUN
10 40 40 +8.11% 40 $C 370.0 JUN
1 8 8 -57.89% 8 $C 380.0 JUN
20 $C 390.0 JUN
$C 1.0 DEC
1 2700 2700 +0.37% 2700 $C 310.0 DEC
37 1810 1910 -7.04% 1850 $C 320.0 DEC
7 1100 1140 -3.96% 1117 $C 330.0 DEC
9 640 650 -1.82% 646 $C 340.0 DEC
5 360 360 360 $C 350.0 DEC
5 200 200 200 $C 360.0 DEC
125 $C 370.0 DEC
80 $C 380.0 DEC
          תויעובש PUT רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
$4-P 310.0 W
$4-P 320.0 W
$4-P 325.0 W
$4-P 330.0 W
6 $4-P 335.0 W
3 $4-P 337.5 W
5 $4-P 340.0 W
2 32 32 -56.16% 32 $4-P 342.5 W
149 $4-P 345.0 W
$4-P 347.5 W
$4-P 350.0 W
$4-P 355.0 W
$4-P 360.0 W
$4-P 370.0 W
          רצק PUT רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
$P 310.0 JAN
4 $P 320.0 JAN
$P 325.0 JAN
1 2 2 2 $P 330.0 JAN
184 3 5 4 $P 335.0 JAN
804 6 20 +33.33% 20 $P 337.5 JAN
2051 40 82 +19.70% 79 $P 340.0 JAN
1230 130 220 +18.34% 200 $P 342.5 JAN
430 320 430 +24.85% 417 $P 345.0 JAN
15 520 660 +1.24% 572 $P 347.5 JAN
48700 770 910 +10.50% 905 $P 350.0 JAN
14 1020 1150 +0.56% 1070 $P 352.5 JAN
17655 1310 1400 +1.24% 1310 $P 355.0 JAN
1350 $P 357.5 JAN
16 1830 1870 +6.88% 1833 $P 360.0 JAN
2040 $P 365.0 JAN
15 2820 2820 +1.44% 2820 $P 370.0 JAN
3165 $P 380.0 JAN
4300 $P 390.0 JAN
          ךורא PUT רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
$P 310.0 FEB
3 $P 320.0 FEB
14 $P 325.0 FEB
107 14 15 +7.14% 15 $P 330.0 FEB
97 62 78 +6.67% 64 $P 335.0 FEB
1075 92 125 -1.85% 106 $P 337.5 FEB
414 170 230 +14.00% 228 $P 340.0 FEB
65411 290 380 +14.29% 360 $P 342.5 FEB
824 430 540 +11.11% 540 $P 345.0 FEB
3 660 690 +1.04% 677 $P 347.5 FEB
210 870 930 -1.76% 892 $P 350.0 FEB
11 1090 1160 -1.41% 1122 $P 352.5 FEB
1 1320 1320 -2.94% 1320 $P 355.0 FEB
60 1860 1860 +17.72% 1860 $P 360.0 FEB
2362 $P 365.0 FEB
15 2850 2850 +65.70% 2850 $P 370.0 FEB
2720 $P 380.0 FEB
$P 390.0 FEB
$P 310.0 MAR
$P 320.0 MAR
$P 325.0 MAR
37 $P 330.0 MAR
1 145 145 +45.00% 145 $P 335.0 MAR
306 $P 340.0 MAR
450 $P 345.0 MAR
850 $P 350.0 MAR
1137 $P 355.0 MAR
3872 1950 1950 +17.47% 1950 $P 360.0 MAR
2030 $P 365.0 MAR
2510 $P 370.0 MAR
3500 $P 380.0 MAR
4505 $P 390.0 MAR
$P 310.0 JUN
44 $P 320.0 JUN
149 $P 330.0 JUN
600 $P 340.0 JUN
372 1270 1270 +0.16% 1270 $P 350.0 JUN
1 2110 2110 +6.57% 2110 $P 360.0 JUN
2730 $P 370.0 JUN
3680 $P 380.0 JUN
4692 $P 390.0 JUN
22 86 105 +10.47% 95 $P 310.0 DEC
18 250 260 +1.61% 253 $P 320.0 DEC
15 530 530 +7.07% 530 $P 330.0 DEC
1000 $P 340.0 DEC
1580 $P 350.0 DEC
1 2600 2600 +7.44% 2600 $P 360.0 DEC
5 3510 3510 +5.72% 3510 $P 370.0 DEC
3 4460 4460 +2.06% 4460 $P 380.0 DEC